مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللیعاطفه عباسی کلیمانی(علمی- ترویجی)مجله فقه و حقوق خانواده1400
۲ضمانت اجرای کیفری منع تولید نسل در حقوق ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوق پزشکی(علمی- پژوهشی)1400
۳بررسی انطباق نظام کیفری خانواده در ایران با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبریعاطفه عباسی کلیمانیمجله سیاستگذاری عمومی (علمی- پژوهشی)1400
۴چالش‌های نظام تقنینی ایران در مبارزه با پدیده سهم‌خواری در حوزه حقوقعاطفه عباسی کلیمانیمجله تاریخ و اخلاق پزشکی (علمی- پژوهشی)1400
۵امکان سنجی جایگزینی ضمان عاقله با نهاد بیمه در فقه اسلامیعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه مقارن (علمی- پژوهشی)1400
۶امکان سنجی جایگزینی ضمان عاقله با نهاد بیمه در فقه اسلامیعاطفه عباسی- ...فقه مقارن1400
۷جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگیعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه دانش حقوق عمومی (علمی- پژوهشی)1400
۸تحولات سیاستگذاری جمعیت در ایران بعد از انقلابرضا حاجی باباعلی-نادر هوشمندیار- عاطفه عباسی -ابوالقاسم طاهریفصلنامه دفاع مقدس1399-12-14
۹جلوه های قضازدایی از جرایم خانوادگی در قوانین موضوعهعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت1399
۱۰بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله پزوهش های حقوقی(علمی- پژوهشی)1399
۱۱تحولات سیاستگذاری جمعیت در ایران بعد از انقلابعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه مطالعات دفاع مقدس (علمی- پژوهشی)1399
۱۲راهبردهای نوین پیشگیری از وقوع تروریسم سایبریعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه رهیافت پیشگیری1399
۱۳گستره حریم خصوصی بیمار در فضای مجازیعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوق پزشکی (علمی- پژوهشی)1399
۱۴بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی- ملیکا محبوبیپژوهش های حقوقی1399
۱۵قضازدایی جرایم خانوادگی؛ از نظریه تا اجراعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1399
۱۶نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی کلیمانیپژوهشنامه حقوق اسلامی(علمی- پژوهشی)1399
۱۷نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی- عطیه رنگچیپژوهشنامه حقوق اسلامی1399
۱۸گستره حریم خصوصی بیمار در فضای مجازیعاطفه عباسیمجله حقوق پزشکی1399
۱۹جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگیعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارفصلنامه دانش حقوق عمومی1399
۲۰قضازدایی جرایم خانوادگی؛ از نظریه تا اجراعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارمجله فقه و حقوق خانواده1399
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.