قضازدایی جرایم خانوادگی؛ از نظریه تا اجرا

نویسندگانعاطفه عباسی- رکسانا بوعذار
نشریهمجله فقه و حقوق خانواده
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله