کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 22 مورد

همکاری در تالیف کتاب حقوق شهروندی

همکاری در تالیف کتاب حقوق شهروندی

ناشر : وزارت دادگستری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

همکاری در تدوین کتاب مجموعه نظرات حقوقی

همکاری در تدوین کتاب مجموعه نظرات حقوقی

ناشر : معاونت حقوقی رییس جمهوری

همکاری در تدوین کتاب مجموعه نظرات حقوقی

همکاری در تدوین کتاب مجموعه نظرات حقوقی

ناشر : معاونت حقوقی رییس جمهوری

همکاری در تدوین کتاب مجموعه نظرات حقوقی

همکاری در تدوین کتاب مجموعه نظرات حقوقی

ناشر : معاونت حقوقی رییس جمهوری

جایگزین های مجازات حبس نوجوانان

جایگزین های مجازات حبس نوجوانان

ناشر : وزارت دادگستری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

واژه نامه تخصصی حقوق کیفری

واژه نامه تخصصی حقوق کیفری

ناشر : انتشارات مجد

حقوق کودک

حقوق کودک

ناشر : انتشارات میزان و دانشگاه امام صادق (ع)

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی

ناشر : انتشارات مجد

بار اثبات ادله کیفری

بار اثبات ادله کیفری

ناشر : انتشارات مجد

آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

ناشر : انتشارات مجد

جرایم سایبری

جرایم سایبری

ناشر : انتشارات مجد

حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی

ناشر : انتشارات مجد