بررسی انطباق نظام کیفری خانواده در ایران با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهمجله سیاستگذاری عمومی (علمی- پژوهشی)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله