گستره حریم خصوصی بیمار در فضای مجازی

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی
نشریهمجله حقوق پزشکی (علمی- پژوهشی)
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله