نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانان

نویسندگانعاطفه عباسی- عطیه رنگچی
نشریهپژوهشنامه حقوق اسلامی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله