رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

نویسندگانعاطفه عباسی کلیمانی(علمی- ترویجی)
نشریهمجله فقه و حقوق خانواده
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله