تحولات سیاستگذاری جمعیت در ایران بعد از انقلاب

نویسندگانرضا حاجی باباعلی-نادر هوشمندیار- عاطفه عباسی -ابوالقاسم طاهری
نشریهفصلنامه دفاع مقدس
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹-۱۲-۱۴
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

متن کامل مقاله