مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۶۱تروریسم رایانه ایعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه نیروی انتظامی1385
۶۲حقوق متهم با رویکرد به فقه اسلامی و اسناد بین المللیعاطفه عباسی کلیمانیندای صادق (علمی ترویجی)1385
نمایش ۶۱ تا ۶۲ مورد از کل ۶۲ مورد.