پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱دلالت‌های مدیریتی ثبات قدم در فرایند تصمیم‌گیری مدیران آموزشی مبتنی بر آیات قرآن کریمزهرا مرادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲بررسی مؤلفه‌های شفقت در آموزه‌های اسلامیمحدثه عباسی و زهرا حاجی‌زمانیکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۳عوامل مؤثر در ایجاد ترس و امید در کودکانمرضیه حقیقت‌خواه و فاطمه سادات نوری‌زادهکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۴واکاوی کارکردهای مدیریتی در تربیت دختران در نظام آموزشی با تاکید بر آموزه‌های اسلامیلیلا حاج حسینیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۵پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی دانشجویانزهرا زاهدی‌وفا، زهرا صفرعلیان و فاطمه سادات طباطبایی یگانهکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۶مقایسه عملکرد مسئولیت‌پذیری، تفکر خلاق و خودکنترلی دانش‌آموزان مبتنی بر آموزش معلم‌محور و یادگیرنده‌محورسیده ریحانه سیدموسوی و صبا علمیکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۷رابطه والد- فرزند پدر با عزت نفس و خودمهارگری فرزند دخترفاطمه مهدوی پارسا، هدی قنادی و سارا بسطامیکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۸رابطه ذهن آگاهی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع)زهرا عسگری، زهرا لاهوتی و نرگس پازوکیکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۹رابطه مسئولیت‌پذیری و مدیریت زمان دانشجویان پردیس خواهرانحکیمه نظیری و زینب حسین‌زادهکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۲۸ شهریور ۱۳۹۷
۱۰رابطه سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمانی: نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانیزهرا مرادی و زهرا حلوانیکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۲۹ شهریور ۱۳۹۶
۱۱رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی در سازمان‌های آموزشیزهرا سادات نیری‌پور و محدثه سادات حسینیکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۱ شهریور ۱۳۹۳
۱۲رابطه هوش اخلاقی با کیفیت زندگی دانشجویان خوابگاهیوجیهه سمیعیانی و فاطمه لاهوتیکارشناسیاستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران۳۱ شهریور ۱۳۹۳
۱۳نقش رهبری آموزشی در هدایت‌پذیری دانش‌آموزان با تأکید بر قرآن کریممحدثه شعبانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران(تنظیم نشده)