مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مرور سیستماتیک نقش رهبری آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: یک مطالعه فراترکیبشفیعی، فاطمه صغری؛ دیالمه، نیکو و شعبانی، محدثهنشریه رهبری آموزشی کاربردی1402
۲طراحی الگوی مقابله با سستی براساس آیات قرآن کریم: مسیر تدریجی، مستمر و متعالیشفیعی، فاطمه صغری؛ میرغفوریان، فاضله و پسندیده، عباسفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام1400
۳تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با رویکرد آمیخته و الگوسازی چندسطحیشفیعی، فاطمه صغری؛ نادری، ابوالقاسم؛ ابیلی، خدایار و سبحانی، حسنفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات در برنامه‌ریزی آموزشی1397
۴دوراستراتیجیة «لعب الادورار» فی رفع کفاءة مهارة المحادثة العربیة لطلاب مرحلة الیسانس فی جامعة الامام الصادق (ع) باستخدام استراتجیة التعلیم لدی المدرسینمحسنی‌نژاد، سهیلا و شفیعی، فاطمه صغریدو فصلنامه علمی – پژوهشی بین المللی دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها1397
۵حلقه مفقوده نظام تربیت معلّم برای تحقق شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجومعلّمان: کارورزی وکارآموزی با رویکرد استاد- شاگردی نوینصدری، عباس؛ زاهدی، انسیه و شفیعی، فاطمه صغریفصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش در تربیت معلم1396
۶سازمان یادگیرنده؛ راهکار تربیت نیروی انسانی دانشی / مورد پژوهی: مدارس متوسطه دوم غیرانتفاعیشفیعی، فاطمه صغری و برادران حقیر، مریمدو فصلنامه علمی -ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام1395
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.