فاطمه صغری شفیعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶دبیری شیمیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹علوم تربیتی- مدیریت آموزشیدانشگاه امام صادق علیه‌السلام
دکتری۱۳۹۷مدیریت آموزش عالیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهرانعضو هیأت علمی/ معاون منابع انسانی و پشتیبانیرسمی قطعیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 -‌ معاون منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران از سال ۱۴۰۰

- مدیر گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی/ مدیریت آموزشی  ۱۳۹۹-۱۳۹۵

- عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران از سال ۱۳۹۱

- عضو جمعیت توسعه علمی کشور از سال ۱۳۹۱ تاکنون

-‌ مدیریت دبیرستان دخترانه امام صادق علیه‌السلام؛ سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ و ۹۴-۱۳۹۳

-‌ کارشناس مسئول ارزیابی و بهبود عملکرد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران ۹۲-۱۳۸۹

-‌ کارشناس مسئول پاره وقت طرح و برنامه (برنامه و بودجه ، ارزیابی و تشکیلات منابع انسانی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران ؛ ۱۳۸۹- ۱۳۸۶

-‌ همکاری در گزینش (مصاحبه داوطلبان کارشناسی و کارشناسی ارشد) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران ؛ ۱۳۸۷ تاکنون

-‌ همکاری در کمیته مصاحبه کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران ؛ ۱۳۹۲- ۱۳۸۸

- همکاری در کمیته ارزشیابی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران ؛ ۱۳۹۲- ۱۳۸۸

-‌ همکاری در شورای روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران؛ ۱۳۹۲-۱۳۹۰

-‌ مدیر گروه علمی شیمی در آموزش و پرورش منطقه طرقبه مشهد؛ سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴

-‌ معاون دبیرستان دخترانه آزادگان آموزش و پرورش منطقه تبادکان مشهد؛ سال تحصیلی ۸۲-

 - تقدیرنامه رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با معدل ۱۹.۱۱ ؛ از سوی ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی سال ۱۳۸۹

- تقدیرنامه بابت دبیر علمی کمیته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی در شانزدهمین جشنواره پژوهش برتر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران سال ۱۳۹۴

-‌ تقدیرنامه بابت ارتقاء سطح هوشمندی مدارس در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
 

-‌ تقدیر بابت برگزاری کارگاه " ارزشیابی اثربخش" از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – پردیس خواهران سال ۱۳۸۹

-‌ تقدیر بابت ترویج فرهنگ اقامه نماز در گستره فضای تعلیم و تربیت در سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳

- تقدیر بابت تلاش در ارتقاء علمی دانش‌آموزان با فعالیت‌های متنوع آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

-‌ تقدیر بابت زحمات بی‌شائبه در عرصه مقدس تعلیم و تربیت در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ آموزش و پرورش

-‌ تقدیر بابت کسب رتبه اول بین دبیران شیمی منطقه به منظور کسب بالاترین عملکرد قبولی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در امتحانات نهایی سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ آموزش و پرورش

-‌ تقدیر بابت کسب رتبه اول بین دبیران شیمی منطقه به منظور کسب بالاترین عملکرد قبولی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در امتحانات نهایی سال تحصیلی ۷۸-۱۳۷۷ آموزش و پرورش

 • عضو کمیته علمی هفدهمین جشنواره پژوهش برتر در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام- پردیس خواهران – ۱۳۹۵
 • دبیر کمیته علمی شانزدهمین جشنواره پژوهش برتر در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام- پردیس خواهران – ۱۳۹۴
 • عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی و حوزه‌های میان رشته‌ای – دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم- ۱۳۹۴
 • بازنگری دروس رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴
 • همکاری با دوفصلنامه علمی – ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام به عنوان «داور مقالات»
 • ارزیابی ۴ مقاله در هم‌اندیشی «تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه»؛ اسفند ۱۳۹۴
 • عضو فعال انجمن علمی دانشجویی مدیریت آموزشی در سال تحصیلی ۸۸-

 ۱-   تدریس در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – از سال ۱۳۹۰ تاکنون. دروس تدریس شده در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

دروس کارشناسی

آمار توصیفی

آمار استنباطی

مبانی سازمان و مدیریت

روش‌ها و فنون تدریس

مدیریت رفتار سازمانی

روانشناسی تربیتی

روش تحقیق

مدیریت منابع انسانی

مدیریت عمومی

دروس کارشناسی ارشد

اصول مدیریت آموزشی

مدیریت منابع انسانی

اقتصاد آموزش و پرورش

بودجه‌بندی و مدیریت مالی

۲-   تدریس در دبیرستان‌ از سال ۱۳۸۵- ۱۳۷۶ : دروس تدریس شده : شیمی، آمار

سوابق پژوهشی

 

 •     مدیریت بر خویشتن ( خودتنظیمی ) – هفته تعلیم و تربیت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام - پردیس خواهران ۱۳۸۵
 •     کارگاه بودجه‎‌ریزی عملیاتی (تدوین اهداف، برنامه و بودجه) در سه سطح معاونین، مدیران و کارشناسان در دانشگاه امام صادق علیه السلام - پردیس خواهران در سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۸۷
 •     کارگاه ارزشیابی اثربخش و مراحل آن/ دانشگاه امام صادق علیه السلام - پردیس خواهران ۱۳۸۹ (در دو سطح مدیران و کارکنان )
 •     کارگاه پرورش خلاقیت / مدیران متوسطه اول منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران/ مدرسه فجر صادق ۱۳۹۱
 •     سخنرانی مدیریت دانش / مدیران مدارس دخترانه شهر تهران در دانشگاه امام صادق علیه السلام - پردیس خواهران ۱۳۹۱
 •     دوره‌های آموزشی شیوه‌های صحیح مطالعه و برنامه‌ریزی تحصیلی / دانش‌آموزان سال سوم متوسطه دوم دبیرستان دخترانه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۲
 •     کارگاه بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان- نقش خانواده/ برای مادران دانش‌آموزان متوسطه دوم دبیرستان دخترانه امام صادق علیه‌السلام ۱۳۹۲
 •     سخنرانی تربیت دینی با بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش/ مدیران مدارس دخترانه شهر تهران در دانشگاه امام صادق علیه السلام - پردیس خواهران ۱۳۹۳
 •     کارگاه موفقیّت در برنامه‌ریزی کنکور برای مادران و دانش‌آموزان متوسطه دوم دبیرستان دخترانه امام صادق علیه‌السلام ۱۳۹۴
 •     کارگاه روش‌های ارزشیابی تحصیلی / معلّمان و معاونین مدارس ابتدایی و دوره متوسطه اول دخترانه امام صادق علیه‌السلام/ ۱۳۹۴
 •     برنامه‌ریزی، راه‌اندازی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزش آزاد الگوی تربیتی فرزندپروری؛ ۱۴ ساعت ۱۳۹۶