فاطمه صغری شفیعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶دبیری شیمیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹علوم تربیتی- مدیریت آموزشیدانشگاه امام صادق علیه‌السلام
دکتری۱۳۹۷مدیریت آموزش عالیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهرانعضو هیأت علمی/ معاون منابع انسانی و پشتیبانیرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

سوابق اشتغال اجرایی

ردیف

نام محل­کار

واحد سازمانی

نوع­مسئولیت

نوع فعالیت

تاریخ

شروع

پایان

1

آموزش و پرورش

دبیرستان و پیش‌دانشگاهی

دبیر شیمی

تدریس شیمی

1376

1385

2

آموزش و پرورش

دبیرستان آزادگان

معاون دبیرستان

تدریس شیمی و

معاون آموزشی

1381

1382

3

آموزش و پرورش

اداره آ. پ منطقه طرقبه

مدیر گروه شیمی منطقه طرقبه

تدریس شیمی

1384

1385

4

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران

مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی راهبردی

کارشناس مسئول (همکاری پاره وقت)

برنامه‌ریزی ، بودجه‌ریزی و ارزیابی

1386

1392

5

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

سمت‌های مختلف

همکاری در گزینش دانشجویان در مقاطع مختلف

1387

تاکنون

6

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران

پردیس خواهران

سمت‌های مختلف

عضو کمیته ارزشیابی کارکنان

1388

تاکنون

7

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران

مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی راهبردی

کارشناس مسئول ارزیابی و بهبود عملکرد

کارشناس مسئول ارزیابی و بهبود عملکرد

1390

1392

8

دبیرستان دخترانه امام صادق علیه‌السلام

حوزه آموزش

مدیریت دبیرستان

عضو هیأت علمی مأمور

1392

1394

9

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران

حوزه آموزش

مدیر گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی/ مدیریت آموزشی

عضو هیأت علمی و مدیر گروه

1395

1399

10

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران

حوزه منابع انسانی و پشتیبانی

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

عضو هیأت علمی و معاونت

1400

تاکنون

تقدیرنامه‌ها

ردیف

عنوان تقدیر

1

تقدیر بابت کسب رتبه اول بین دبیران شیمی منطقه به منظور کسب بالاترین عملکرد قبولی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در امتحانات نهایی سال تحصیلی 78-1377 آموزش و پرورش

2

تقدیر بابت کسب رتبه اول بین دبیران شیمی منطقه به منظور کسب بالاترین عملکرد قبولی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در امتحانات نهایی سال تحصیلی 79-1378 آموزش و پرورش

3

تقدیر بابت زحمات در عرصه مقدس تعلیم و تربیت در سال تحصیلی 82-1381 آموزش و پرورش

4

تقدیر بابت تلاش در ارتقاء علمی دانش‌آموزان با فعالیت‌های متنوع آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی 83-1382

5

تقدیر بابت ترویج فرهنگ اقامه نماز در گستره فضای تعلیم و تربیت در سال تحصیلی 84-1383

6

تقدیر بابت برگزاری کارگاه " ارزشیابی اثربخش" از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران سال 1389

7

تقدیرنامه رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با معدل 19.11 ؛ از سوی ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی سال 1389

8

تقدیرنامه دانشجوی ممتاز شاهد و ایثارگر

9

تقدیرنامه بابت دبیر علمی کمیته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی در شانزدهمین جشنواره پژوهش برتر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام پردیس خواهران سال 1394

10

تقدیرنامه بابت همکاری چندین ساله در سمت مدیرگروه معارف اسلامی و علوم تربیتی سال  از سوی ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام- پردیس خواهران. سال  1399

11

تقدیرنامه بابت مأموریت‌های واحد پژوهشی مطالعه جریان‌شناسانه مدارس نوپدید (مجرا)- از سوی ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام- پردیس خواهران. سال  1401

12

تقدیرنامه بابت مدیریت بهینه امور مربوط به نشر و ترویج آثار حضرت آیت الله مهدوی‌کنی- از سوی ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام- پردیس خواهران. سال  1401

ردیف

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی

عنوان درس­هایی که تدریس نموده یا می­نمایید

  تاریخ

نشانی مؤسسه

تلفن

شروع

پایان

1

دانشگاه امام صادق (ع) –

پردیس خواهران

عضو هیأت علمی

دروس کارشناسی

اصول مدیریت آموزشی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

روانشناسی تربیتی

روش‌ها و فنون تدریس

آمار توصیفی

آمار استنباطی

روش تحقیق

مدیریت منابع انسانی

دروس کارشناسی ارشد

اصول مدیریت آموزشی

مدیریت منابع انسانی

رفتار و روابط منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی

اقتصاد آموزش و پرورش

بودجه‌بندی و مدیریت مالی

دروس دکتری

اقتصاد آموزش و پرورش

مدیریت اسلامی

1391/11/1

ادامه دارد

شهرک غرب. بلوار فرحزادی. خ طاهرخانی.

22094901

سوابق علمی- اجرایی

ردیف

نام­دانشگاه­یامؤسسه­

آموزشی وپژوهشی

عنوان فعالیت

تاریـخ

نوع همکاری

شروع

پایان

1

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

تدوین اهداف، برنامه و بودجه

1386

1388

مدرس : آموزش به معاونین و مدیران دانشگاه

2

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

تدوین ساختار کلان و شناسنامه ساختاری دانشگاه امام صادق (ع)-پردیس خواهران

1386

1388

کارشناس علمی و اجرایی طرح

3

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

ارزیابی فرایند نشست تخصصی

1388

1388

کارشناس و ارزیاب

4

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

ارزیابی فرایند فهرست نویسی و خرید منابع علمی

1389

1389

کارشناس و ارزیاب

5

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

کارگاه فرایند ارزشیابی کارکنان

1389

1389

مدرس: برگزارکننده کارگاه در دو سطح (مدیران و کارکنان)

6

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

تدوین جزوه ارزشیابی کارکنان

1389

1389

مؤلف

7

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

اصلاح کاربرگ ارزشیابی کارکنان

1389

1389

ارزیابی

8

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

عضو فعال انجمن علمی دانشجویی مدیریت آموزشی

1387

1389

عضو فعال

9

دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم

عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی و حوزه‌های میان رشته‌ای

1394

1394

داور و ارزیاب مقالات و تعیین ارزیاب برای سایر مقالات

10

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

دبیر کمیته علمی شانزدهمین جشنواره پژوهش برتر

1394

1394

دبیر کمیته علمی

بررسی و ارزیابی اولیه آثار پژوهشی، تعیین ارزیاب و ارزیابی برخی آثار و ...

11

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

هم‌اندیشی «تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه»

1394

1394

ارزیابی مقالات

12

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

عضو کمیته علمی هفدهمین جشنواره پژوهش برتر

1395

1395

ارزیاب مقالات

13

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

همکاری با فصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

1395

ادامه دارد

داور مقالات

14

دانشگاه امام صادق (ع)

پردیس خواهران

بازنگری سرفصل دروس رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت آموزشی

1394

1398

همکار اصلی

15

دانشگاه امام صادق (ع)

بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ارشد پیوسته تعلیم و تربیت اسلامی

با پنج گرایش

1397

1397

مشاور علمی

16

صدا و سیما. شبکه پویا

ارزیابی برنه‌های شبکه پویا

1398

1400

ارزیاب برنامه‌های پاشوپاشو کوچولو، مهد پویا

17

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی قرآن و روان‌شناسی

1399

1399

داور مقالات

18

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

همکاری با دفتر نشر به منظور ارزیابی کتاب

1397

تاکنون

ارزیاب

19

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

همکاری با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1398

تاکنون

داور پایان‌نامه

20

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

واحد پژوهشی مجرا (مطالعه جریان‌شناسانه مدارس نوپدید)

1399

تاکنون

مدیر واحد پژوهشی

 ۱-   تدریس در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام – از سال ۱۳۹۰ تاکنون. دروس تدریس شده در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

دروس کارشناسی

آمار توصیفی

آمار استنباطی

مبانی سازمان و مدیریت

روش‌ها و فنون تدریس

مدیریت رفتار سازمانی

روانشناسی تربیتی

روش تحقیق

مدیریت منابع انسانی

مدیریت عمومی

دروس کارشناسی ارشد

اصول مدیریت آموزشی

مدیریت منابع انسانی

اقتصاد آموزش و پرورش

بودجه‌بندی و مدیریت مالی

۲-   تدریس در دبیرستان‌ از سال ۱۳۸۵- ۱۳۷۶ : دروس تدریس شده : شیمی، آمار

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و سخنرانی

ردیف

عنوان دوره (نشست تخصصی، کارگاه و ...)

زمان برگزاری

مخاطبان

مکان برگزاری

1

کارگاه بودجه‎‌ریزی عملیاتی (تدوین اهداف، برنامه و بودجه)

1387-1388

در سه سطح کارشناسان، مدیران و معاونین

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

2

کارگاه ارزشیابی اثربخش و مراحل آن

1389

کارکنان و مدیران

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

3

کارگاه پرورش خلاقیت

1391

مدیران متوسطه اول منطقه 2 آموزش و پرورش تهران

مدرسه فجر صادق

4

کارگاه مدیریت دانش

1391

مدیران مدارس دخترانه  آموزش و پرورش تهران

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

5

راهکارهای تربیتی با تاکید بر تحول سند و آموزش و پرورش

1393

مدیران مدارس دخترانه  آموزش و پرورش تهران

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

6

کارگاه روش‌های ارزشیابی تحصیلی

1394

معلّمان و معاونین مدارس ابتدایی و دوره متوسطه اول

دوره متوسطه اول دخترانه امام صادق علیه‌السلام

7

برنامه‌ریزی، راه‌اندازی و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزش آزاد الگوی تربیتی فرزندپروری

1396

دانشجویان، مدیران و معلمان مدارس

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

8

نقش توانمندسازی سرمایه انسانی در جریان تربیت جامعه

1396

مدیران مدارس دخترانه  آموزش و پرورش تهران

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

9

تدریس و ارزشیابی اثربخش در فضای مجازی

1399

اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

10

هویت تحصیلی دانشجویان و فاصله فرهنگی

1399

اساتید و دانشجویان

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

11

کارگاه برنامه‌ریزی به سبک بولت ژورنال

1399، 1400، 1401، 1402

دانشجویان کارشناسی ارشد، کانون مدارس اسلامی، دانشجویان کارشناسی و اعضای هیأت علمی

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

حضوری- مجازی

12

کارگاه تخصصی پروپوزال‌نویسی

1400

دانشجویان

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

13

مسائل و چالش‌های جامعه‌پذیری علمی دانشجویان در دانشگاه: نقش والدین

1402

والدین نوورودی‌های 1402

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پردیس خواهران

14

بررسی قوانین و مقررات حوزه آموزش با رویکرد خانواده‌محوری اصل دهم قانون اساسی

1402

پژوهشگران حوزه خانواده

معاونت قانون اساسی رئیس جمهور

15

جامعه‌پذیری علمی و اهمیت علوم انسانی اسلامی

1402

همایش ملی مدارس اسلامی

دانشگاه رفاه