نرگس ایزدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۸فقه و حقوق اسلامیمدرسه عالی شهید مطهری
دکترای تخصصی۱۴۰۰فقه و حقوق جزاخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام)پیمانیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) از سال ۹۴ تا کنون