پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱جو سازمانی مدرسه ایمن بر اساس آموزه های اسلامیزهرا سادات سید موسویکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۲مولفه های سازمان آموزشی یادگیرنده با تکیه بر آموزه های دینی، رشته مدیریت آموزشیفاطمه سادات امیر شاه کرمیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۳عدالت سازمانی در محیط های آموزشی با تکیه بر آموزه های اسلامیزهرا قجاوندکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۴تحلیل محتوی کب دینی و زندگی دوره متوسطه بر اساس مولفه های هویت دینیآسیه مرتضاییکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۵مولفه های تفکر فلسفی در مدیریت پیامبر اکرم(ص)حمیده محمدیانکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۶سیاستگذاری نظام آموزشی با توجه به دیدگاه اسلام درباره عدالترقیه فاضلکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۷الگوهای ارزیابی عملکرد در سازمانهای آموزشی با توجه برآموزه های اسلامزهرا صرافکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۸امکان سنجی کاربست مولفه های سرمایه اجتماعی موجود در اسلام در مدارس متوسطه دوم شهر تهران با توجه به سند تحول آموزش و پرورشمحدثه فرجیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۹فرآیند مدیریت تحول در سازمانهای آموزشی بر اساس دیدگاه اسلامزهرا سادات شاه احمدقاسمیکارشناسی ارشداستاد مشاور(تنظیم نشده)
۱۰بررسی ایمان در مکاتب کلامی و فلسفیزینب افشانی ، فاطمه ابراهیمی ،زهرا میر طاهریکارشناسی-(تنظیم نشده)
۱۱جایگاه یقین در معرفت شناسی فلسفه اسلامی و متون دینیفاطمه حسینکارشناسی-(تنظیم نشده)