مهدیه مهدوی کنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدتاریخ و تمدن ملل اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهرانمدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومیپیمانیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

    سردبیر فصلنامه ندای صادق از سال  ۱۳۷۴ تا   ۱۳۷۹
    معاون مرکز تحقیقات پردیس خواهران از سال  ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
    مدیر کل پژوهش پردیس خواهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
    مدیر اداره گزینش پردیس خواهران از سال ۱۳۸۶ تاکنون
    موسس مدرسه فجرصادق (راهنمایی دخترانه غیر انتفاعی از سال ۱۳۸۳ تا کنون )
    دبیر اجرایی همایش حقوق اطفال در نظام غرب و اسلام در سال ۱۳۸۱
    دبیر اجرایی همایش چالشهای فراروزی مدیریت در سال ۱۳۸۳
    مسئول دبیرخانه هم اندیشی حریم امن، رشد و بالندگی (در سیره رضوی)
    حضور در برنامه های سیما به عنوان کارشناس مذهبی از سال ۱۳۸۵ تا کنون

 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهران ۱۳۸۳ تاکنون
تدریس در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهران ۱۳۸۱ تا کنون
تدریس در مدرسه دبیرستان امام صادق(علیه السلام) – دخترانه ۱۳۸۱- ۱۳۸۰
تدریس در حوزه علمیه حضرت زینب – شاهد ۱۳۸۱ – ۱۳۷۹
تدریس در مدرسه راهنمایی امام صادق(علیه السلام) – دخترانه ۱۳۷۹ –

    زبان عربی – مقطع راهنمایی – پایه اول تا سوم
    زبان عربی مقطع دبیرستان – پایه اول و دوم ریاضی و تجربی
    ناظر مباحثات زبان و ادبیات صرف و نحو از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
    تدریس تاریخ اسلام ۱ و ۲
    تدرسی درس عصر غیبت
    تدریس درس تاریخ تمدن اسلامی
    تدریس درس روش تحقیق عمومی الهیات و معارف اسلامی (فقه – علوم تربیتی )
    تدریس دروس اخلاق اسلامی با واحد – علوم تربیتی
    تدریس تعلیم و تربیت اسلامی
    تدریس تاریخ آموزش و پرورش