الزامات و اثرات سازنده مسئولیت پذیری در زندگی انسان از نظر اسلام/

نویسندگانزهرا احمدی زمانی / دیالمه / گودرزی
همایشهشمتمین کنفرانس ملی توسعه ملی پایدار علوم تربیتی وروانشناسی ، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله