نیکو دیالمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۶الهیات ومعارف اسلامی ( گرایش تربیت اسلامی )جامعةالإمام الأوزاعی ( بیروت )

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق علیه السلامدانشیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

-عضو هیات ممیزه دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال  1400-1404

-عضو پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال ۱۴۰۱ 

-عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی "علوم تربیتی از دیدگاه اسلام "دانشگاه امام صادق علیه السلام 

-عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی "مطالعات قرآن و حدیث "دانشگاه امام صادق علیه السلام 
-مدیر مسوول فصلنامه علمی " علوم تربیتی از دیدگاه اسلام " دانشگاه امام صادق علیه السلام
- داور فصلنامه های علمی -پژوهشی وزارت علوم از سال ۱۳۹۸
-عضو شورای تصویب پایان نامه های ارشد و دکترا رشته مدیریت آموزشی از سال ۱۳۸۹
-عضو کارگروه تفسیر بخش معارف اسلامی دانشگاه ازسال ۱۳۹۶
-داور طرح های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران نهاد ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۸

-عضو کمیته برگزاری کرسی های نظریه پردازی و ترویجی دانشگاه از سال ۱۳۹۷
- عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی وحوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان /
آیان ۱۳۹۴
- عضو کمیته علمی همایش ملی فقه و تربیت / دی ماه ۱۳۹۷ دانشگاه امام صادق (ع)
-کارشناس پژوهشی وعضو کمیته رسالات گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی از سال ۱۳۹۰
-عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال ۱۳۸۹
-دبیر علمی یازدهمین چشنواره پژوهش برتر ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸
- داور پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا با موضوع اهل بیت ،ویژه دانشجویان خارجی ، مجمع جهانی اهل البیت از سال-۱۳۸۶
-عضوارشد روابط بین الملل بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج واوقاف (حوزه خاورمیانه عربی ) از سال ۱۳۷۷
- مشاور تخصصی حوزه معارف اسلامی در دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام از سال ۱۳۹۲
-رئیس هیات مدیره "موسسه فرهنگی احیاء ثقلین " با مجوز رسمی وزارت فرهنک وارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۳
www.ehy-e-saghalain.ir
-مدیر مرکز نشر آثار واندیشه های شهید دکتر دیالمه از سال۱۳۸۴

-استاد نمونه در چهارمین جشنواره اساتید برتر دانشگاه امام صادق (ع) ، اسفندماه ۱۳۹۶
-مدرس وپژوهشگر ممتاز معارف قرآنی ، همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه ۱۳۸۵
-تقدیر نامه همایش قرآنی مفاهیم کاربردی سوروانسان امروز ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸ به مناسبت مقاله برتر مقطع دکترا با عنوان "خردورزی درهندسه معرفتی سوره حجرات "
-تقدیر نامه هفتمین دوره کتا ب سال دانشجویی، رشته دین وولایت ، به مناسبت کتاب : مقایسه اسلوب قران وحدیث باعلم کلام در طرح عقائد ، ۱۳۷۹
-لوح تقدیر جشنواره بین المللی رضوی ( هم اندیشی تعاملات اجتماعی در سیره رضوی ) به مناسبت تالیف وارائه مقاله :واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید بر سیره رضوی ،۱۳۹۳
-لوح تقدیر پانزدهمین جشنواره پژوهشی داشنگاه امام صادق (ع) به مناسبت : ارزیاب برگزیده ۱۳۹۳
-لوح تقدیر برگزاری نشست تخصصی اساتید گروه علوم تربیتی با ارائه بحث : رابطه تعلیم وتربیت اسلامی در صیانت فرهنگی ۱۳۹۳
-لوح تقدیر شانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان : ارزیاب برگزیده ۱۳۹۴
-لوح تقدیر شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا ( کمیته بانوان ، بخش دانشگاهی ) به مناسبت راهنمایی پایان نامه منتخب با عنوان : مقایسه سرمایه روانشناختی در زنان شاغل و غیر شاغل ، ۱۳۹۶

سوابق آموزشی :
۱- تدریس در دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ گروه معارف اسلامی ، دروس : اندیشه اسلامی ، تاریخ اسلام
۲- تدریس دردانشگاه شهید بهشتی از سا ل ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گروه معارف اسلامی ، دروس : اندیشه اسلامی ، تاریخ اسلام
۳- تدریس درحوزه علمیه زینب کبری علیها سلام از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱ دروس : تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، تاریخ امامت
۴- تدریس در دانشکده اصول الدین از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ دروس : عقائد اسلام ، تاریخ اسلام ، مکالمه عربی
۵- تدریس دردانشکده علوم قرآنی ، سال ۱۳۸۳ دروس : تحلیل قصص قرآنی ، اسباب النزول، تفسیر قرآن ، علوم قرآنی
۶- تدریس در دانشگاه الزهراء، از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ دروس : قرائت متون تفسیری ، تعلیم وتربیت اسلامی ، تاریخ اسلام، مکالمه عربی
۷- تدریس در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان( حوزه شهید بهشتی سابق ) وابسته به نهاد رهبری در دانشگاه تهران ازسال ۱۳۷۵ تا کنون،

دروس : تفسیر قرآن ، تاریخ امامت ، مفاهیم انس با قرآن ، شیعه شناسی،تاریخ اسلام
۸- تدریس درحوزه علمیه کوثر ، سال ۱۳۸۷ درس : عقائد خاص شیعه
۹- تدریس دردانشگاه امام صادق ( مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) از سال ۱۳۸۳ عناوین دروس :
النصوص التفسیریه ، علوم قرآنی ، تاریخ اسلام ( ۱و ۲) ، تفسیر قرآن کریم ، متون روایی ونهج البلاغه ، مهدویت وتمدن جهانی ، تعلیم وتربیت اسلامی ، علوم انسانی اسلامی ،مدیریت اسلامی .
  ( مقطع دکترا ): تفسیر موضوعی قرآن کریم ، ، روش شناسی استنباط آموزه ها تربیتی از حدیث ، تفسیر قرآن کریم با رویکرد تعلیم و تربیت .

داوری طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشدو دکترا :

-راهبردهای رهبران آموزشی در گذار از تجربه به فرا تجربه مبتنی بر روش انبیا د رقرآن کریم ، دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۴۰۱

-مبانی ،اصول ودستاوردهای سفارشات اخلاقی قرآن کریم . رساله دکترا . دانشگاه اصول الدین دانشکده علوم قرآن وحدیث ۱۴۰۰
- شناسایی مولفه های تربیت زیبایی شناختی در برنامه های درسی بر مبنای آموزه های اسلامی ،دانشگاه امام صادق،سیده الهام آقایی، ۱۳۹۲
- واکاوی اصول حاکم بر گفتگوی تربیتی بر اساس تحلیل گفتگوی قرآنی در مقایسه با دیالکتیک افلاطونی ، زهرا صالحی، دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۹۲
-مولفه های رهبری اثر بخش مبنی بر دیدگاه امام خمینی ، زهرا عباس زاده ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸
- ملاحظات جنسیتی در برنامه های آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنی ،معصومه جیریایی ، دانشگاه امام صادق ،۱۳۹۰
- عدالت سازمانی در محیطهای آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، زهرا قجاوند ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۹
-ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظامهای آموزش عالی از منظر اسلام ، سمیه سلمانی ، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹
- ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید بر سیره نبوی ، حمیده محمدی ، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹
- ارئه مولفه های شاخص عملکردی پیامد در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران ، مرضیه تاج الدین ، ۱۳۸۸

-تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد تربیتی
-متون روایی و نهج البلاغه با رویکرد تربیتی
-تاریخ اسلام ( سیره معصومین علیهم السلام )
-علوم انسانی اسلامی
-مدیریت اسلامی
-شیعه شناسی

-روش شناسی مطالعات اسلامی 

سوابق پژوهشی

طرح های پژوهشی و برکزاری کارگاه ها:

- طرح پژوهشی  تعمیق وغنی سازی علوم انسانی اسلامی از سال ۱۳۹۰

- تدوین پژوهشنامه علم دینی ( نسخه الکترونیکی) ۱۳۹۲

-طرح پژوهشی " تاثیر جهان بینی توحیدی در دانش مدیریت " -۱۳۹۱-۱۳۹۲

- همکار اصلی در طرح پژوهشی " ویژگیهای استاد اثربخش درآموزش عالی با تاکید برابعاد چهارگانه تربیت اسلامی / ۱۳۹۹

- تدوین سرفصل دروس علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۰

- برگزاری کار گاه مهدویت در سطح دانشجویان ۱۳۸۹

- برگزاری کارگاه   "اندیشه تربیتی امام صادق "۱۳۹۰

- برگزاری کارگاه " آنچه شیعه باید بداند" ویژه دانشجویان ۱۳۹۲

- برگزاری نشست علمی  " تربیت دینی ماهیت وویژگی ها" ویژه اعضا هیات علمی ۱۳۸۸

- برگزاری نشست علمی " مولفه های شایستگی اساتید برتردراسلام " ویژه اعضا هیات علمی ۱۳۹۰

- مدیریت وبرگزاری نشست  "علوم انسانی اسلامی با رویکرد مختار " با همکاری اعضا هیات علمی ۱۳۹۱

- برگزاری کارگاه آموزش روش تفسیر موضوعی قران کریم ویژه اساتید،     ۱۳۷۸

- برگزاری کارگاه تفسیر قران کریم ویژه کارکنان دانشگاه ،    ۱۳۹۱

- برگزاری کارگاه " آشنایی با اندیشه ها واهداف وهابیت " ویژه دانشجویان  طرح هجرت ،  ۱۳۹۳

- برگزاری کارگاه " سیره تبلیغی اهل بیت علهیم السلام "  ویژه دانشجویان طرح جهادی ،   ۱۳۹۳

- برگزاری نشست تخصصی « نقش تعلیم وتربیت اسلامی در صیانت فرهنگی » ویژه اساتید ، آذر ماه  ۱۳۹۳

-برگزاری نشست تخصصی تفسیر " هندسه معرفتی سوره بقره با تاکید بر ۱۰ آیه اولیه سوره بقره " ویژه اساتید بهمن  ۱۳۹۳

-برگزاری نشست اخلاق عملی با محوریت " سخن چینی وپیامدهای آن " ویژه اساتید مهرماه  ۱۳۹۳

-کارگاه تفسیر قرآن به زبان عربی ویژه دانشجویان / شهریور ۹۴

- کارگاه بررسی سیره تبلیغی امام سجاد علیه السلام /آبان ۹۴

 - طراحی محتوا ی کارگاه  " روش کاربرد مفاهیم علوم اسلامی در علوم انسانی موثر در توسعه شرکت های دانش بنیان "  آبان ۹۴ 

- کارگاه آشنایی با دانش های حدیث ، ویژه اساتید ، اسفند ۹۶

- کارگاه مدیریت تعارض وتکنیک های بازدارنده از تعارضات غیر اثربخش با تاکید بر آموزه های اسلامی/ دیالمه ، اردیبهشت ۱۳۹۸

-کارگاه آموزشی تربیت مربی شیعه شناسی / دیالمه / دانشگاه امام صادق علیه السلام / شهریور ۹۸

-طراحی و تدریس دوره نیم نگاهی به منطق رفتاری ائمه علیهم السلام . ویژه دانش آموختگان دانشگاه امام صادق علیه السلام .آبان ۱۳۹۸

-برگزاری کارگاه مدارس وجدان پرور ونقش آن در مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکیدبر رساله حقوقیه امام سجاد علیه السلام / دیالمه گودرزی ، اردیبهشت ۱۳۹۹

- طراحی و تدریس دوره منطق رفتاری ائمه علیهم السلام . ویژه اساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام . ۱۳۹۹

 -کرسی ترویجی " رهیافت تربیتی انذار و بایسته های آن در قرآن کریم . دانشگاه امام صادق علیه السلام .۱۳۹۹

-نشست تخصصی " دوگانه تکلیف - نتیجه در اندیشه اسلامی و بروندادهای اجتماعی آن .دانشگاه امام صادق علیه السلام ویژه اساتید خردادماه ۱۴۰۱

-دبیر علمی یازدهمین چشنواره پژوهش برتر ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸

- عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی وحوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان / آیان ۱۳۹۴

- عضو کمیته علمی همایش ملی فقه و تربیت / دانشگاه امام صادق (ع) ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷

-عضوکمیته علمی همایش قرآن و روانشناسی / دانشگاه تهران   ۱۳۹۹

- عضو کمیته علمی سومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی و جریان حلقه های میانی تمدن ساز ، پنل سبک زندگی / دانشگاه امام حسین علیه السلام /بهمن ۱۴۰۰

۱- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی -پژوهشی " مطالعات قرآن وحدیث " دانشگاه امام صادق علیه السلام ( واحد برادران ) 

۲- عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی " علوم تربیتی از دیدگاه اسلام " دانشگاه امام صادق علیه السلام ( پردیس خواهران )