تبیین محتوای برنامه درسی "مدرسه شاد " براساس آموزه های اسلامی

نویسندگانسکینه خوش صفت / دهقانی / دیالمه
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله