تبیین مولفه نفوذ در رهبری فرانوگرا ورهبری اسلامی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه

نویسندگانثریا کاووسی / عباسی / دیالمه
همایشهمایش علمی پژوهشی " راهبردهاوراهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش
تاریخ برگزاری همایشمهر ۱۳۹۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله