تبیین ویژگیهای عملکردی رهبری معنوی در سازمان های مبتنی بر سیره انبیاء در قرآن کریم

نویسندگانزینب اثنی عشری / نیکو دیالمه
همایشکنفرانس بین الملللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی
تاریخ برگزاری همایشآبان ۱۳۹۴
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله