مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تحلیل روانشناختی تیپ شخصیتی حضرت مریم (س) در قرآن کریم بر مبنای تحلیل ایناگرامفاطمه مجرب، فاطمه سادات طاهری، مریم برادران، رقیه سادات مومندر همایش قرآن و روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران1399
۲عوامل مؤثر بر باورپذیری اطلاعات منتشره در رسانهزهرا خدابنده، فاطمه سادات شیح الاسلامی، مریم برادران، طاهره محسنیهمایش قرآن و روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران1399
۳رابطه سبک رهبری و شایستگی مدیران در سازمانهای آموزشیخانم پونکی و مریم برادرانششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی1397
۴سرمایه اجتماعی در هندسه معرفتی امام خمینی (ره)مریم برادران و سمیه سورانیهمایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران1397
۵حمایت سازمانی مدرسه در افق چشم انداز 1404زهرا نیری پور و مریم برادرانششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی1397
۶سناریوی دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز بین المللی سازی آموزش عالیمریم برادران و ابراهیم صالحی عمرانهمایش بین المللی آینده پژوهی آموزش عالی ایران1395
۷توسعه کمی دکتری در ایران- منطق پایه و رشد متوازنمریم برادران و ابراهیم صالحی عمرانکنگره ملی آموزش عالی ایران1395
۸علم نافع، مؤلفه‌های مناسب انتخاب محتوای آموزشی و تأثیر آن در سبک زندگی علمیمریم برادران، ابراهیم صالحی عمران و نیکو دیالمههمایش علمی پژوهشی سبک زندگی و دانشجوی ایرانی (مقاله برتر همایش)1394
۹سیاست پژوهی؛ پلی بین سازندگان دانش و سیاستگذارانمریم برادران و ابراهیم صالحی عمرانهمایش آموزش و مدیریت1394
۱۰هوشمندی کسب و کار؛ ضرورت آموزش عالی پویامریم برادران، مهرداد مدهوشی و زینب کرمخانییازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت1392
۱۱دانشگاه پژوهشی؛ یک ضرورت برای سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعیمریم برادران و ابراهیم صالحی عمراناولین همایش ملی آینده پژوهی1391
۱۲شناسایی مؤلفه‌های آموزشی متناسب با دیدگاه توسعه انسانیانسیه زاهدی و مریم برادرانهمایش زن و خانواده؛ دانشگاه شهید بهشتی (دارای رتبه ISI)1390
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.