معصومه حاجی عموشا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴زبان و ادبیات عربدانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد۱۳۷۷زبان و ادبیات عرباصفهان
دکتری۱۳۹۷زبان و ادبیات عربدانشگاه علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهرانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

۱

مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

۲

کارشناس گروه زبان و ادبیات عربی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

۳

مدیر پذیرش و ثبت نام

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

۴

عضو شورای روابط عمومی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

۵

عضو هسته مرکزی جامعه دانش آموختگان

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۱ تا  ۱۳۹۷

۶

مدیر امور فرهنگی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

۷

مدیر امور دانشجویی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

۸

مدیر طرح تربیت مبلغ (طرح هجرت) و عضو هیات ارزیابی مبلغین

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳

۹

مدیردارالقرآن

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳

۱۰

مدیریت برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های علمی و فرهنگی و فوق برنامه

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸

۱۱

مدیر برگزاری مسابقات داخلی قرآن کریم و داوری مسابقات

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸

۱۲

مدیریت چاپ و نشر و تائید علمی نشریات دانشجویی،معبر، ریحانه الصادق

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸

۱۳

مدیر کانال "پویش حس خوب با هم بودن" معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۹۸ تا کنون

۱۴

معاون دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۹۸ تا کنون

۱۵ عضو هسته گزینش

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۹۷-۱۴۰۱
۱۶ عضو شورای راهبردی زنان و خانواده بسیج اساتید تهران بزرگ   ۱۴۰۱
۱۷ مسئول کارگروه جهاد تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی بسیج اساتید تهران بزرگ   ۱۴۰۱
۱۸ همکاری با روابط عمومی به عنوان ناظر تهیه و تولید فیلم معرفی دانشگاه   ۱۴۰۱

۱- تدریس درس صرف ۱و ۲ مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۷۸ تاکنون

۲- تدریس درس قواعد عربی ۱ تا ۵ مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۷۸ تاکنون

۳- تدریس درس ادبیات عرب ۱ تا ۴ مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۷۸ تاکنون

۴- تدریس درس تجوید قرآن کریم  مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۹۱

۵- همکاری در پروژه آموزش نحو با رویکرد معنا گرایی مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۸۹ تاکنون

۶- عضویت در کمیته تخصصی صرف و نحو  مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۷۸ تاکنون

۷- عضو شورای بخش زبان عربی  مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۸۹ تاکنون

۸- طراح سوالهای زبان عربی آزمون معارف اسلامی ورود به دوره پیوسته مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران از سال ۱۳۹۱ تاکنون

۹-تدریس متون حقوقی عربی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران مهر ۱۴۰۱

۱۰- تدریس نحو تکمیلی سطح ۳- حوزه علمیه رفیع المصطفی- مهر ۱۴۰۱

۱۱- عضو کارگروه طراحی سوال آزمون زبان عربی و آزمون اسماء مقطع دکتری دانشگاه امام صادق (ع) ۱۴۰۰-۱۴۰۲

۱۲- برگزاری کارگاه آموزشی علم المصطلح در مدرسه تابستانی آموزش مهارتهای زبان عربی پردیس خواهران ۱۳۹۶

۱۳- مدیر اجرایی برگزاری دوره های آموزش زبان عربی کوتاه مدت و فشرده در دانشگاه امام صادق (ع) در سالهای برگزاری کارگاه آموزش صرف در مدرسه تابستانی ۱۹۶-۱۳۹۹

۱۴- برگزاری کارگاه آموزشی ترادف در قرآن ۱۳۹۴

۱۵- برگزاری کارگاه آموزش صرف و نحو ویژه دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۷-۱۴۰۱

۱۶- آموزش دوره نحو مقدماتی ویژه ورودیهای دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۹۶-۱۳۹۷

۱۷- برگزاری کارگاه نگاهی به روش های نوین آموزش صرف ویژه اساتید بخش زبان عربی پردیس خواهران ۱۳۹۹

۱۸- برگزاری کارگاه معجم شناسی ویژه دانشجویان ورودی جدید ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲

۱۹- برگزاری کارگاه دانش افزایی ویژه اساتید هیات علمی پردیس خواهران با عنوان "تاملی بر شاخصه های انقلابی گری از دیدگاه مقام معظم رهبری " ۱۳۹۶

۲۰- برگزاری کارگاه" جریان شناسی گروههای سیاسی فرهنگی در سده اخیر" ویژه دانشجویان طرح هجرت پردیس ۱۳۹۶

۲۱- همکاری با کانون زبان ایران در پروژه آزمون دانش افزایی اساتید بخش زبان عربی کانون زبان ایران ۱۳۹۹

۲۲- همکاری با گروه عربی در برگزاری " یوم الطالب و الیوم العالمی للغه العربیه" برگزاری مسابقه صرف و ارائه سخنرانی آذر۱۴۰۱

۲۳- همکاری با گروه عربی در برگزاری نشست های تقویت انگیزه آموزش زبان عربی ورودیهای جدید ۱۳۹۳ تا کنون

 

۱-عضو شورای تربیتی دانشگاه امام صادق (ع)۱۴۰۱

۲- عضو حقیقی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه امام صادق (ع) ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۳- عضو شورای بدوی پردیس و عضو حقیقی شورای تجدید نظر کمیته انضباطی دانشگاه امام صادق (ع)۱۴۰۱-۱۳۹۹

۴-عضو کارگروه بررسی توانایی علمی کمیته جذب هیات علمی در بخش زبان عربی ۱۴۰۱

۵- 

ردیف

عنوان درس 

مقطع

حوزه / دانشگاه

سال(های)

۱

صرف (۱) و (۲)

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۷۸ تا کنون

۲

قواعد عربی (۱) تا (۵)

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۷۸ تا کنون

۳

ادبیات عرب (۱) تا (۴)

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۷۸ تا کنون

۴

تجوید قرآن کریم

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۹۱

۵

همکاری در پروژه آموزش نحو با رویکرد معنا گرایی

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۹ تا کنون

۶

عضویت در کمیته تخصصی صرف و نحو

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۷۸ تا کنون

۷

عضو شورای بخش زبان عربی

دانشگاه امام صادق (ع)

کارشناسی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۹ تا کنون

۸

طراح سوالهای زبان عربی ازمون معارف اسلامی ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دانشگاه امام صادق (ع)پردیس خواهران

۱۳۹۱تا کنون

۹

مدیر اجرایی برگزاری دوره های آموزش زبان عربی کوتاه مدت و فشرده در دانشگاه امام صادق (ع) در سالهای برگزاری کارگاه آ»وزش صرف در مدرسه تابستانی

۹۶-۹۷-۹۹

۱۰

برگزاری کارگاه آموزشی علم المصطلح در مدرسه تابستانی آموزش مهارتهای زبان عربی پردیس خواهران

۱۳۹۶

۱۱

برگزاری کارگاه آموزشی ترادف در قرآن

۱۳۹۴

۱۲

برگزاری کارگاه آموزش صرف و نحو ویژه دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۳

آموزش دوره نحو مقدماتی ویژه ورودیهای دانشگاه امام صادق علیه السلام

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۴

برگزاری کارگاه نگاهی به روش های نوین آموزش صرف ویژه اساتید بخش زبان عربی پردیس خواهران

۱۳۹۹

۱۵

برگزاری کارگاه دانش افزایی ویژه اساتید هیات علمی پردیس خواهران با عنوان "تاملی بر شاخصه های انقلابی گری از دیدگاه مقام معظم رهبری "

۱۳۹۶

۱۶

برگزاری کارگاه" جریان شناسی گورههای سیاسی فرهنگی در سده اخیر" ویژه دانشجویان طرح هجرت پردیس

۱۳۹۶

۱۷

همکاری با کانون زبان ایران در پروژه آزمون دانش افزایی اساتید بخش زبان عربی کانون زبان ایران

۱۳۹۹

۱۸

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی الهیات

۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۹ استاد مشاور کانون دانشجویی هنر و رسانه   دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران ۱۴۰۰-۱۴۰۱
۲۰ استاد داور در جشنواره حرکت (بررسی آثار انجمن های علمی دانشجویی)   دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران ۱۴۰۰-۱۴۰۱
۲۱ استاد داور در سی و هفتمین مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان  
دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
۱۴۰۱
۲۲

استاد ارزیاب محتواهای طرح هجرت

 
دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
 

سوابق پژوهشی

رتبه اول دوره کارشناسی زبان وادبیات عربی در دانشگاه امام صادق (ع)

دریافت لوح تقدیر از جشنواره پژوهش برتر دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران در سال ۹۴

کسب عنوان پژوهش برتر در دوره تربیت محقق در سال ۱۳۸۶

کسب رتبه سوم ،همایش دانش آموختگان پژوهشگر در سال ۱۳۸۳

کسب عنوان مولف مطبوعاتی برتر هفته پژوهش در سال ۱۳۸۴

کسب عنوان مقاله برتر در همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی در دانشگاه صدا و سیما و دریافت لوح تقدیر و جایزه دی ۹۹

دریافت تقدیرنامه از جشنواره ملی مادرم فاطمه (سازمان تبلیغات اسلامی۱۴۰۱)

دریافت تقدیرنامه از رئیس پردیس خواهران به خاطر ارائه خدمات دانشجویی و فعالیت های فرهنگی در بستر فضای مجازی دردوره سه ساله کرونا ، بهمن ۱۴۰۰

دریافت تقدیرنامه و جایزه از رئیس پردیس خواهران به خاطر نقش موثر در واحد پژوهشی الدراسات فی تعلیم اللغه العربیه و اللسانیات القرآنیه آذر ۱۴۰۱

علایق پژوهشی: ادبیات پایداری ،شیوه های کاربردی اموزش صرف و نحو  و  واژه شناسی قران کریم ونهج البلاغه

۱- دبیر علمی وبینار گام های نخست در مهارت نوشتن زبان عربی - واحد پژوهشی آموزش زبان عربی به گویشوران غیر عرب-پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) تیر ۱۴۰۰

۲- ارائه ی وبینار اهمیت بررسی کتاب آموزشی و راهبرد های تدریس در آموزش صرف- واحد پژوهشی آموزش زبان عربی به گویشوران غیر عرب-پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)- تیر ۱۴۰۰

۳- ارائه ی وبینار نگاهی به روش های آموزش صرف در زبان عربی- ویژه ی اساتید گروه عربی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)- دی ۱۳۹۹

۴- سخنرانی علمی با موضوع ادبیات مقاومت فلسطین و بنیانگذاران آن- دانشگاه مذاهب اسلامی- شهریور ۱۴۰۱

۵- دبیر علمی سومین نشست مشترک آموزش زبان عربی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه خوارزمی با عنوان "کارکردهای التفات در تعبیرهای قرآن و وجوه استعمال از منظرشناختی"- دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۶- دبیر علمی کرسی ترویجی ، عرضه و نقد دیدگاههای علمی با موضوع نقد کتابهای آموزش مهارتهای زبان دوم (گویشوران غیر عرب) براساس شاخص های مطلوب - دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران - ۹ خرداد ۹۷

۷- دبیر علمی کرسی ترویجی با موضوع "اثر بخشی ایفای نقش در پیشرفت مهارت گفتگوی زبان عربی دانشجویان"- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران - ۱۲ اردیبهشت ۹۶

۸- دبیر علمی نشست انسجام و پیوستگی در خطبه توحیدیه امام رضا علیه السلام- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران- ۱ آذر۱۴۰۱

۹- نشست معرفی و نقد کتاب (فهم النصوص الدینیه و تحلیلها فی ضوء قواعد العربیه )  (سخنرانی به عنوان مولف و پاسخگویی به ناقدان)- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران - ۱۶ آذر ۱۴۰۱

۱۰- نشست علمی دانشگاه امام صادق (ع) و نقش سازنده آن در توجه و تکریم زبان عربی در روز جهانی عربی (همکاری به عنوان مدیر اجرایی نشست با معاونت پژوهشی به مناسبت روز جهانی عربی در هفته پژوهش)- دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران - ۲۷ آذر ۱۴۰۱

ردیف

عنوان  پژوهش

محل پژوهش / سازمان حمایت کننده

سال(های)

۱

 ابو تمام در همدان

دانشگاه امام صادق (ع)

۱۳۷۴

۲

ابو تمام فی ایران

دانشگاه اصفهان  (پایان نامه کارشناسی ارشد)

۱۳۷۷

۳

درسنامه آموزشی الصرف الجامعی(ارزیابی و اصلاح)                       

مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۷۹

۴

همکاری در زمینه شرح وترجمه بخشی از کتاب فقه الصادق (شارح و مترجم)

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۴

۵

استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان مبانی و آثار جنگ نرم در نظام حقوقی اسلام

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۹۰

۶

استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان تصویر اهل بیت (ع) در شعر عربی ایرانیان

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۷

۷

استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان رابطه سبک های فرزند پروری با جهت گیری مذهبی نوجوانان

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۹

۸

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان فرهنگ نامه جامع حقوق زن در اسلام

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۸

۹

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان ادبیات امام سجاد (ع) با رویکرد فنی و بدیعی

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۶

۱۰

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان فرهنگ نامه جامع حقوق زن در اسلام

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۱۳۸۸

۱۱

دبیر علمی سومین نشست مشترک آموزش زبان عربی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه خوارزمی با عنوان "کارکردهای التفات در تعبیرهای قرآن و وجوه استعمال از منظرشناختی"

دفتر مطالعات و تحقیقات علمی معاونت پژوهشی

۱۵ اردیبشت ۱۴۰۰

۱۲

عضویت در کارگاه واحد پژوهشی آموزش عربی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)

فروردین ۱۴۰۰

۱۳

دبیر علمی کرسی ترویجی ، عرضه و نقد دیدگاههای علمی با موضوع نقد کتابهای آموزش مهارتهای زبان دوم (گویشوران غیر عرب) براساس شاخص های مطلوب

دبیر علمی

۹ خرداد ۹۷

۱۴

دبیر علمی کرسی ترویجی با موضوع "اثر بخشی ایفای نقش در پیشرفت مهارت گفتگوی زبان عربی دانشجویان"

۱۲ اردبیهشت ۹۶

۱۵ مدیر علمی در کارگروه واحد پژوهشی الدراسات فی تعلیم اللغه العربیه و اللسانیات القرآنیه مدیر علمی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران ۱۴۰۱
۱۶ عضویت در کارگروه واحد پژوهشی آموزش عربی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)   ۱۴۰۰-۱۴۰۱