محیا صفاری نیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۸حقوق و روابط بین المللدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهرانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۶