صدیقه مهدوی کنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶الهیات و معارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی)تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰فقه و مبانی حقوق اسلامیتهران
دکتری۱۳۸۶علوم قرآن و حدیثدانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس خواهرانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۴

سوابق اجرایی

پست سازمانی

شهرمحل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

معاون آموزشی

تهران

۱۳۶۹

۱۳۸۳

پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)

مدیر گزینش

تهران

۱۳۶۹

۱۳۸۵

پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)

مدیر  و معاون مدرسه

تهران

۱۳۶۰

۱۳۶۲

اموزش و پرورش

دبیر

تهران

۱۳۵۹

۱۳۶۶

اموزش و پرورش

فقه (نکاح و طلاق،ارث، وصیت، متاجر، عبادات)

اصول فقه

آیات الاحکام

خانواده در قرآن و سنت

تفسیر قرآن

سوابق پژوهشی

کسب رتبه برتر در مسابقه شبیه سازی شورای نگهبان به عنوان استاد راهنما

کسب رتبه اول در مسابقه استارتاپ دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان استاد راهنما

 حقوق  زنان و مهارتهای زندگی در افغانستان ۱۳۸۹
 کارگاه اخلاق در خانواده برای دانشجویان دانشگاه  ۱۳۸۷و ۱۳۸۸
کارگاه اخلاق در خانواده برای کارمندان  دانشگاه ۱۳۸۸
مهارتهای لازم جهت تدوین پایان نامه ۱۳۹۰
کارگاه عفاف و حجاب ۱۳۹۱
حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام خانواده زابل ۱۳۹۱
حقوق و مسئولیتهای زنان  زاهدان ۱۳۹۱
حقوق و مسئولیتهای زنان  گرگان ۱۳۸۹
ضرورت و اهمیت علوم انسانی اسلامی مدیران دبیرستانهای تهران ۱۳۹۰
حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام خانواده   سنندج ۱۳۹۲
زن در نظام جامع خانواده  ارومیه ۱۳۹۲
نشست تخصصی تنظیم جمعیت در فقه شیعه و اثر آن در پیشرفت فرهنگی ۱۳۹۴
نشست تخصصی مباحث مرتبط با فقه تربیتی ۱۳۹۵
کارگاه گستره اختیارات ولی فقیه

دبیر علمی همایش ملی فقه و تربیت در سال ۱۳۹۷   

دبیر علمی همایش قرآن

عضو هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

عضو مجمع عمومی مجمع تقریب مذاهب اسلامی

عضو هیات امنا اتحادیه جهانی زنان مسلمان