فاطمه ملایم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۸زبان و ادبیات عربدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بخش زبان عربی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهرانمدیر بخش زبان عربیپیمانیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر بخش عربی دانشگاه امام صادق علیه السلام، پردیس خواهران از سال ۹۳ تا کنون


    تدریس معانی و بیان و بدیع، صرف و نحو، اعراب و درک متون تخصصی و عمومی در دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، تهران (۱۳۸۲ تا کنون).
    تدریس مکالمه عربی در دانشگاه اصول الدین، تهران (۷۸-۱۳۷۷).
    تدریس معانی، بیان، بدیع، در دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران (۱۳۸۸).
    تدریس معانی، بیان، بدیع و ترجمه در دانشگاه الزهرا، تهران (۹۰-۱۳۸۹).
    راهنمایی پایان نامه­ های دانشجویی با عناوین:

      - دراسه فی انطباق المبتدأ و الخبر علی المسندوالمسند إلیه فی خطب من نهج البلاغه

      - دراسه معانی حروف (من، علی، الباء) من حیث النحو و البلاغه فی خطب من نهج البلاغه

      - ابن المقفع و الادب الصغیر

      - دراسه حروف (ک- فی- عن) من حیث النحو و البلاغه فی سور مکیه.