منیر حق خواه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهرانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۶