عصمت گلشنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸حقوقدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۹۰حقوق خصوصیدانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتری۱۳۹۶حقوق خصوصیدانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهرانعضو هیأت علمی گروه حقوق- مدیر کل پژوهشپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی (اداره کل پژوهش- معاونت پژوهشی و فناوری پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)) از ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تا پاییز 1402

مدیر کل پژوهش - معاونت پژوهشی و فناوری پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)) از 1402/5/01 تا کنون

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی

متون حقوقی خصوصی

روش تحقیق

آیین دادرسی مدنی مقدماتی (کارشناسی ارشد)

حقوق تطبیقی

 

سوابق پژوهشی

- ارائه باعنوان Family Law in Iran between Law, religion and social change در دانشگاه فلورانس ایتالیا

_ کارگاه روش های تدوین پیشینه، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران) ۱۳۹۹

ـ نشست دانش افزایی با موضوع «تأثیر تحریم ها از منظر حقوق قراردادها» ویژه اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های حقوق و فقه و حقوق اسلامی (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران) ۱۳۹۹

_  نشست دانش افزایی با موضوع «مسئولیت مدنی و چگونگی جبران خسارت در دعاوی راجع به تصادفات وسایل نقلیه- رویکرد مقررات جاری» ویژه اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های حقوق و فقه و حقوق اسلامی (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران) ۱۴۰۰

- کارگاه «نگارش پایان نامه» ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران) ۱۴۰۱

- نشست علمی با موضوع «چهارچوبهای قانونی حمایت از فری‌لنسرهای فعال در فضای مجازی» ویژه اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های حقوق و فقه و حقوق اسلامی (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران) ۱۴۰۱

- کارگاه مقاله نویسی، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران)- 1402

-کارگاه پایان نامه نویسی، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران)- 1402

-   نشست دانش افزایی با موضوع «کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق خانواده» ویژه اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های حقوق و فقه و حقوق اسلامی (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران) 1402

 کارگاه اخلاق در پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های تیمی ویژۀ اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی همۀ گروه‌های آموزشی (دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران)- 1402

سرپرست هستۀ پژوهش دانشجو محور «حقوق و فضای مجازی» (آغاز به فعالیت از ۱۴۰۱) تاکنون

سرپرست هستۀ پژوهش دانشجو محور «حقوق و هوش مصنوعی»  (آغاز به فعالیت از ۱۴۰۱) تاکنون

مدیر کل پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)  (آغاز به فعالیت از 1402) تاکنون