اعظم غیاثی ثانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریفقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی(ره)پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهرانپیمانیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

همکاری در گزینش دانشگاه امام صادق (ع) در سال ۱۳۸۳.

مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) از اردیبهشت ۹۲ تاکنون.

عضو شورای دفتر برنامه ریزی پژوهش دانشگاه امام صادق(ع).

برگزار کننده مراسم دفاعیه پایان نامه های برتر مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران.

برگزار کننده کمیته های رسالات تصویب موضوع و تصویب پلان پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران از خرداد ۹۲ تاکنون.

برگزار کننده کارگاهها و نشستهای انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس  خواهران.

همکاری در گزینش دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ به عنوان مصاحبه گر به مدت ۹۰ ساعت

    رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
    اخذ تقدیرنامه از معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) به دلیل انجام کار زیاد در زمان محدود، ساماندهی امور دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی و انجام حداکثری و بهینه فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی و ... در مهرماه۹۳
    احراز رتبه اول پایان نامه سطح دکتری رشته فقه و حقوق در پانزدهمین جشنواره پژوهش و دریافت جایزه از دانشگاه امام صادق(ع)سال۹۳
    احراز رتبه دوم مقاله سطح دکتری رشته فقه و حقوق در پانزدهمین جشنواره پژوهش و دریافت جایزه از  دانشگاه امام صادق(ع)سال۹۳
    انتخاب شده به عنوان عضو زنان برتر فعال ایرانی توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

 

–توصیه نامه های علمی

    دریافت توصیه نامه علمی از ریاست و استاد محترم پژوهشکده امام خمینی –آیت الله عباسعلی  روحانی
    دریافت توصیه نامه علمی از مدیر گروه فقه و استاد محترم پژوهشکده امام خمینی و دانشگاه خوارزمی- آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

 

 اخذ مدرک دیپلم در رشته علوم تجربی –سال ۱۳۷۳

اخذ مدرک کارشناسی – سال ۱۳۷۹ در رشته الهیات و معارف اسلامی ، گرایش فقه و اصولاز دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

اخذ مدرک کارشناسی ارشد- سال ۱۳۸۴ در رشته الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با معدل کل ۱۹/۱۷ .

فارغ التحصیل رتبه  اول دوره کارشناسی ارشد .

اخذ مدرک دکتری تخصصی (P.H.D) رشته فقه و مبانی حقوق درسال ۱۳۹۲ از  پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با معدل ۱۹.