فائزه عظیم زاده اردبیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
متخصصحقوق خصوصی/ آیین دادرسی کیفری / حقوق تجارت / حقوق مدنی / حقوق بین الملل/ حقوق تجارت بین الملموسسه TNRS آمریکا
کارشناسی۱۳۶۰الهیات و معارف اسلامیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۹علوم قرآن و حدیثدانشگاه آزاد تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۶علوم قرآن و حدیثدانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق(ع)عضو هیئت علمی (دانشیار )رسمی قطعیتمام وقت۳۲

سوابق اجرایی

ردیف

عنوان

سال

مقام تایید شده

۱

بانوی بصیر و نخبه پژوهشی در کشور

از طرف ریاست جمهوری تقدیر رئیس جمهور

۲

اخذ نشان ملی خدمت در عرصه علم و فرهنگ

۱۳۹۰

توسط رئیس جمهور در استان اردبیل

۳

بانوی قرآن پژوه نمونه کشوری

۱۳۹۰

سازمان اوقاف

۴

بانوی نمونه ایثارگر و بسیجی

۱۳۸۸

استانداری تهران و سپاه پاسداران

۵

استاد راهنمای نمونه پایان نامه های تحصیلی

۱۳۸۸

دانشگاه امام صادق(ع)

۶

پژوهشگر نمونه در طرح بررسی مقایسه ای حقوق اجتماعی سیاسی فرهنگی در اسلام و غرب

۱۳۸۷

مشاور رئیس جمهور و رئیس امور زنان و خانواده

۷

مدیر طرح پژوهشی برگزیده ملی کشوری

۱۳۸۶

طرح ملی مطابقه تطبیقی حقوق زن در اسلام و غرب(مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)

۸

کسب رتبه اول دکتری دانشگاه امام صادق(ع) واحد برادران

۱۳۸۶

در کل دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق(ع) دختر و پسر توسط آیت الله مهدوی کنی(ره)

۹

پژوهشگر و بسیجی نمونه قرآنی

۱۳۸۶

وزیر ارشاد آقای دکتر صفار هرندی

۱۰

پژوهشگر برگزیده و محقق توانمند قرآنی کشور

۱۳۸۴

تقدیر توسط ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد

۱۱

پژوهشگر نمونه قرآنی

۱۳۸۳

وزارت ارشاد دکتر مسجد جامعی در نمایشگاه بین‌‌المللی قرآن کریم

۱۲

پژوهشگر نمونه در سطح اساتید

۱۳۷۹

دانشگاه امام صادق(ع) توسط آیت الله مهدوی کنی(ره)

۱۳

پایان نامه برتر کارشناسی ارشد فقه و حقوق

۱۳۷۰

نمایشگاه تشخیص و منزلت زن مسلمان سازمان تبلیغات اسلامی

۱۴

پایان نامه برتر کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث

۱۳۶۹

نمایشگاه تشخیص و منزلت زن مسلمان سازمان تبلیغات اسلامی

۱۵

دبیری کلیه جشنواره های پژوهش برتر و پژوهشگر برتر

۱۳۷۹ تا ۱۳۹۵

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۶

دبیر علمی چهاردهمین جشنواره پژوهش برتر

۱۳۹۲

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۷

دبیر علمی سیزدهمین جشنواره تقدیر از آثار پژوهشی برتر

۱۳۹۱

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۸

دبیر یازدهمین جشنواره پژوهشی برتر سال ۱۳۸۸

۱۳۸۸

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۹

دبیر دهمین جشنواره پژوهشی برتر سال ۱۳۸۹

۱۳۸۹

دانشگاه امام صادق(ع)

فلسفه فقه، مطالعات خانواده، فلسفه حقوق، فقه مقارن، علوم قرآن و حدیث، حقوق تطبیقی، زن و خانواده و کودک در حقوق خصوصی ، حکمرانی درحقوق عمومی، کلیه مباحث فقهی از شرح لمعه / جواهر الکلام و مکاسب در رشته فقه و حقوق اسلامی، حقوق خانواده/ حقوق کودک / خانواده در قرآن و سنت/ حقوق بین الملل اسلامی

سوابق پژوهشی

۱- نقش تاثیر و تاثر زنان در دفاع مقدس(۱۳۹۹)

۲- سخنرانی با موضوع تاثیر عفاف و حجاب بر روی سلامت روان و سیستم عصبی بدن (۱۳۹۶)، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۳- حضور در نشست دانش افزایی با عنوان « آیین نامه های ارتقا (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)

۴- شرکت در نشست فلسفه فقه و فلسفه حقوق خانواده (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)

۵- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع  شرح رساله حقوق امام سجاد ( ع ) (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع (حقوق زن در رساله امام سجاد ( ع ) (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع حق هم کیش در رساله حقوق امام سجاد (ع) (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۸- مراسم فرهنگی بصیرتی بنیاد تعاون ناجا(۱۳۹۵)، بنیاد تعاون ناجا

۹- شرکت در نشست تفسیر سوره ی انشراح(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰- شرکت در نشست اخلاص در آیین تعلیم و تربیت (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۱- شرکت در نشست تحریف اندیشه ی امام (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۲- شرکت در نشست حفظ اهداف دانشگاه (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳- شرکت در نشست اخلاق عملی ، ملاحظات اخلاقی تربیتی اساتید در تعامل با دانشجویان(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۴- شرکت در نشست تفسیر قرآن ، اخلاق نبوی(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۵- شرکت در نشست اخلاق علمی ، خوشروئی در آموزه های دینیو تعاملات اجتماعی (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۶- شرکت در کرسی ترویجی اشتراک پدر و مادر در ولایت بر فرزندان(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۷- تدریس کارگاه ای طرح هجرت با موضوع سبک زندگی اسلامی (۱۳۹۴-۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۸- فاجعه منا (۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۹- سخنرانی از مقاله ی ( رابطه ی تعاملی فقه و پیشرفت فرهنگی در اجرای سیاست های کلان اقتصادی خانواده(۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۲۰- سخنرانی از مقاله ی ( بازتاب توسعه فرهنگی در تثبیت یا اضحلال حریم خصوصی خانواده ) (۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۲۱- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع تفسیر سوره مبارکه بقره(۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۲۲- حضور در نشست معرفت افزایی اساتید هیات علمی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سعید مهدوی کنی(۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)

۲۳- نشست علمی تخصصی « فرهنگ قرآنی دعوت در سیره رضوی (۱۳۹۴)

۲۴- نشست علمی تخصصی « فرهنگ سلامت در آموزه های قرآن کریم با تکیه بر طب الرضا(۱۳۹۴)

۲۵- نشست علمی تخصصی « فرهنگ معاشرت و احترام به حقوق دیگران ذر قرآن و سیره رضوی(۱۳۹۴)

۲۶- سخنران همایش ملی علمی پژوهشی مناظرات رضوی(۱۳۹۴)

۲۷- سخنرانی در نخستین همایش « سلامت در پرتو قرآن کریم(۱۳۹۳)

۲۸- سبک زندگی با تکیه بر سیره عملی حضرت زهرا (س)(۱۳۹۲) بنیاد تعاون ناجا

۲۹- شرکت در نشست نقش استاد در تقویت کرامت انسان(۱۳۹۲) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۰- سخنرانی با موضوع اصول تحکیم خانواده و سبک زندگی در آموزه های دینی(۱۳۹۲) سازمان بسیج

۳۱- جنبه­های حقوقی اهدای تخمک، اسپرم و جنین (۱۳۹۱) سمپوزیوم ناباروری-دانشگاه شهید بهشتی

۳۲- نشست تخصصی روز خانواده(۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۳۳- سخنرانی در نشست تخصصی خانواده(۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۴- سخنرانی در کارگاه تخصصی عفاف و حجاب(۱۳۹۱) آموزش و پرورش اهواز

۳۵- شرکت در کارگاه آموزش روش تصحیح نسخ خطی(۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۶- شرکت در کارگاه علمی با عنوان معیارهای پایان نامه نویسی (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۷- شرکت در اردوی علمی و دیدار با علما (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۸- شرکت در کارگاه فرآیند داوری مثالات علمی-پژوهشی و علمی ترویجی مقالات (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۹- شرکت در نشست دانش افزایی با عنوان معرفت افزایی و اخلاق عملی با محوریت ایثار (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۰- شرکت در کارگاه طرح تدبیر (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۱- شرکت در کارگاه ارائه روش ها و فنون تدریس (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۲- شرکت در کارگاه کاربردی نمودن روش های نوین تدریس (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۳- شرکت در نشست معرفت افزایی و اخلاق عملی (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۴- شرکت در کارگاه علوم انسانی و اسلام(۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۵- شرکت در نشست اخلاق و معرفت دانش افزایی اساتید با حضور آیت الله مهدوی کنی (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۶- شرکت در کارگاه معرفی ساختار یک واحد یادگیری و تدوین اهداف (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۷- شرکت در کارگاه توانمند سازی اساتید برای یاد دهی روزآمد (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۸- شرکت در کارگاه شیوه های تحلیل اطلاعات کیفی (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۹- تدریس کارگاه آموزشی دوره سراسری مطلع بیداری با موضوع بررسی مبانی فمنیسم و پیامدهای آن(۱۳۹۰) سازمان بسیج دانشجوئی

۵۰- بررسی مبانی فمنیسم و پیامدهای آن(۱۳۹۰) سازمان بسیج دانشجوئی

۵۱- شرکت در اجلاس مربوط به کمیته ی حقوق کودک در سوئیس(۱۳۸۹) دفتر نمایندگی یونیسف و قوه قضائیه

۵۲- شرکت در سفر مطالعاتی به کشور آفریقای جنوبی(۱۳۸۹) قوه قضائیه

۵۳- شرکت در کارگاه شیوه های مساله شناسی در نظام فقهی با تاکید بر فقه خانواده (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۴- شرکت در کارگاه سنجش و یادگیری ارزشیابی آموزشی (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۵- شرکت در کارگاه اخلاق در مدیریت (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۶-شرکت در کارگاه جایگاه فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه غرب (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۷- شرکت در کارگاه روش شناسی تدوین الگوی نظری برای حل مشکلات میان نظریه و عمل (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۸- شرکت در کارگاه آنایی با روش های نوین تدریس(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۹- مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۰- ویژه برنامه غدیر در خصوص غدیر شناسی(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۱- پاسخ به شبهات و محورهای تفسیر سوره فجر(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۲- فلسفه عاشورا و مراتب ذکر و تاثیر آن در آثار عاشورا(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۳- عفاف حجاب و نقش آموزه های قرآنی در تربیت کودکان(۱۳۸۹) معاونت پرورشی استان خوزستان

۶۴- سخنرانی با موضوع نقش مدیران و برنامه ریزان در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب(۱۳۸۹) اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

۶۵- شرکت در کارگاه تولید علم دینی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۶- شرکت در نشست نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۷- شرکت در نشست فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی با نظریه مباین فلسف در تاریخ (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۸- شرکت در کارگاه ماهیت و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی(۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۹- تدریس کارگاه آموزشی طرح توسعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف(۱۳۸۸) مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران

۷۰- شرکت در کارگاه دین پژوهی شیوه های احراز صدور حدیث دلالتهای آن (۱۳۸۷) دانشگاه امام صادق(ع)

۷۱- تدریس کارگاه آموزشی خانواده(۱۳۸۷) دانشگاه آزاد اسلامی

۷۲- سخنرانی در میز گرد قرآنی ( ولیال عشر )(۱۳۸۶) دانشگاه امام صادق(ع)

۷۳- عدالت اجتماعی در قیام عاشورا(۱۳۸۳) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷۴- احکام بانوان و پاسخ به شبهات(۱۳۷۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷۵- سیر تطور اشتغال زنان در ایران قبل و بعد از انقلاب؛ گروه حقوق فرهنگسرای ابن سینا

۷۶- سیره و مبانی فکری حضرت امام خمینی؛ دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷۷- زن و پژوهش؛ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

۷۸- تحکیم مبانی خانواده از منظر قرآن و روایات؛ بسیج ادارات

۷۹- هم اندیشی برای آزادی حفظ ارزشها از نگاه قرآن و روایات؛ امور زنان سپاه پاسداران

۸۰- انتظار مهدویت در آرائ اهل سنت؛ مرکز تحقیقات واحد برادران

۸۱- کارگاه آموزشی تحقیقاتی خانوده ویژه مزدوجین؛ دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۲- سخنرانی با موضوع نقش عفاف و حجاب در تحکیم خانواده

۸۳- نقش آموزه های دینی در شکل گیری شخصیت کودکان با تاکید بر عفاف و حجاب

۸۴- سخنرانی با موضوع تاسی شهدای زن به حضرت فاطمه زهرا ( س ) و حضرت معصومه ( س )

۸۵- سخنرانی با موضوع نقش شهدای زن در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

۸۶- سخنرانی با موضوع معرفی شهدا به عنوان الگوی نسل جوان

۸۷- شرکت در کارگاه شیوه های مساله شناسی در نظام فقهی با تاکید بر فقه خانواده (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۸۸- شرکت در کارگاه سنجش و یادگیری ارزشیابی آموزشی (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۸۹- شرکت در کارگاه اخلاق در مدیریت (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۰- شرکت در کارگاه جایگاه فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه غرب (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۱- شرکت در کارگاه روش شناسی تدوین الگوی نظری برای حل مشکلات میان نظریه و عمل (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۲- شرکت در کارگاه آنایی با روش های نوین تدریس(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۳- مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۴- ویژه برنامه غدیر در خصوص غدیر شناسی(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۵- پاسخ به شبهات و محورهای تفسیر سوره فجر(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۶- فلسفه عاشورا و مراتب ذکر و تاثیر آن در آثار عاشورا(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۷- عفاف حجاب و نقش آموزه های قرآنی در تربیت کودکان(۱۳۸۹) معاونت پرورشی استان خوزستان

۹۸- سخنرانی با موضوع نقش مدیران و برنامه ریزان در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب(۱۳۸۹) اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

۹۹- شرکت در کارگاه تولید علم دینی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۰- شرکت در نشست نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۱- شرکت در نشست فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی با نظریه مباین فلسف در تاریخ (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۲- شرکت در کارگاه ماهیت و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی(۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۳- تدریس کارگاه آموزشی طرح توسعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف(۱۳۸۸) مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰۴- شرکت در کارگاه دین پژوهی شیوه های احراز صدور حدیث دلالتهای آن (۱۳۸۷) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۵- تدریس کارگاه آموزشی خانواده(۱۳۸۷) دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۶- سخنرانی در میز گرد قرآنی ( ولیال عشر )(۱۳۸۶) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۷- عدالت اجتماعی در قیام عاشورا(۱۳۸۳) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۰۸- احکام بانوان و پاسخ به شبهات(۱۳۷۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۰۹- سیر تطور اشتغال زنان در ایران قبل و بعد از انقلاب؛ گروه حقوق فرهنگسرای ابن سینا

۱۱۰- سیره و مبانی فکری حضرت امام خمینی؛ دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۱۱- زن و پژوهش؛ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

۱۱۲- تحکیم مبانی خانواده از منظر قرآن و روایات؛ بسیج ادارات

۱۱۳- هم اندیشی برای آزادی حفظ ارزشها از نگاه قرآن و روایات؛ امور زنان سپاه پاسداران

۱۱۴- انتظار مهدویت در آرائ اهل سنت؛ مرکز تحقیقات واحد برادران

۱۱۵- کارگاه آموزشی تحقیقاتی خانوده ویژه مزدوجین؛ دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱۶- سخنرانی با موضوع نقش عفاف و حجاب در تحکیم خانواده

۱۱۷- نقش آموزه های دینی در شکل گیری شخصیت کودکان با تاکید بر عفاف و حجاب

۱۱۸- سخنرانی با موضوع تاسی شهدای زن به حضرت فاطمه زهرا ( س ) و حضرت معصومه ( س )

۱۱۹- سخنرانی با موضوع نقش شهدای زن در ان

۱- نقش تاثیر و تاثر زنان در دفاع مقدس(۱۳۹۹)

۲- سخنرانی با موضوع تاثیر عفاف و حجاب بر روی سلامت روان و سیستم عصبی بدن (۱۳۹۶)، دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۳- حضور در نشست دانش افزایی با عنوان « آیین نامه های ارتقا (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)

۴- شرکت در نشست فلسفه فقه و فلسفه حقوق خانواده (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)

۵- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع  شرح رساله حقوق امام سجاد ( ع ) (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع (حقوق زن در رساله امام سجاد ( ع ) (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع حق هم کیش در رساله حقوق امام سجاد (ع) (۱۳۹۶)، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۸- مراسم فرهنگی بصیرتی بنیاد تعاون ناجا(۱۳۹۵)، بنیاد تعاون ناجا

۹- شرکت در نشست تفسیر سوره ی انشراح(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰- شرکت در نشست اخلاص در آیین تعلیم و تربیت (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۱- شرکت در نشست تحریف اندیشه ی امام (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۲- شرکت در نشست حفظ اهداف دانشگاه (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳- شرکت در نشست اخلاق عملی ، ملاحظات اخلاقی تربیتی اساتید در تعامل با دانشجویان(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۴- شرکت در نشست تفسیر قرآن ، اخلاق نبوی(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۵- شرکت در نشست اخلاق علمی ، خوشروئی در آموزه های دینیو تعاملات اجتماعی (۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۶- شرکت در کرسی ترویجی اشتراک پدر و مادر در ولایت بر فرزندان(۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۷- تدریس کارگاه ای طرح هجرت با موضوع سبک زندگی اسلامی (۱۳۹۴-۱۳۹۵)، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۸- فاجعه منا (۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۹- سخنرانی از مقاله ی ( رابطه ی تعاملی فقه و پیشرفت فرهنگی در اجرای سیاست های کلان اقتصادی خانواده(۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۲۰- سخنرانی از مقاله ی ( بازتاب توسعه فرهنگی در تثبیت یا اضحلال حریم خصوصی خانواده ) (۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۲۱- حضور در نشست معرفت افزایی با موضوع تفسیر سوره مبارکه بقره(۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۲۲- حضور در نشست معرفت افزایی اساتید هیات علمی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سعید مهدوی کنی(۱۳۹۴) دانشگاه امام صادق(ع)

۲۳- نشست علمی تخصصی « فرهنگ قرآنی دعوت در سیره رضوی (۱۳۹۴)

۲۴- نشست علمی تخصصی « فرهنگ سلامت در آموزه های قرآن کریم با تکیه بر طب الرضا(۱۳۹۴)

۲۵- نشست علمی تخصصی « فرهنگ معاشرت و احترام به حقوق دیگران ذر قرآن و سیره رضوی(۱۳۹۴)

۲۶- سخنران همایش ملی علمی پژوهشی مناظرات رضوی(۱۳۹۴)

۲۷- سخنرانی در نخستین همایش « سلامت در پرتو قرآن کریم(۱۳۹۳)

۲۸- سبک زندگی با تکیه بر سیره عملی حضرت زهرا (س)(۱۳۹۲) بنیاد تعاون ناجا

۲۹- شرکت در نشست نقش استاد در تقویت کرامت انسان(۱۳۹۲) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۰- سخنرانی با موضوع اصول تحکیم خانواده و سبک زندگی در آموزه های دینی(۱۳۹۲) سازمان بسیج

۳۱- جنبه­های حقوقی اهدای تخمک، اسپرم و جنین (۱۳۹۱) سمپوزیوم ناباروری-دانشگاه شهید بهشتی

۳۲- نشست تخصصی روز خانواده(۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۳۳- سخنرانی در نشست تخصصی خانواده(۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۴- سخنرانی در کارگاه تخصصی عفاف و حجاب(۱۳۹۱) آموزش و پرورش اهواز

۳۵- شرکت در کارگاه آموزش روش تصحیح نسخ خطی(۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۶- شرکت در کارگاه علمی با عنوان معیارهای پایان نامه نویسی (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۷- شرکت در اردوی علمی و دیدار با علما (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۸- شرکت در کارگاه فرآیند داوری مثالات علمی-پژوهشی و علمی ترویجی مقالات (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۳۹- شرکت در نشست دانش افزایی با عنوان معرفت افزایی و اخلاق عملی با محوریت ایثار (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۰- شرکت در کارگاه طرح تدبیر (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۱- شرکت در کارگاه ارائه روش ها و فنون تدریس (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۲- شرکت در کارگاه کاربردی نمودن روش های نوین تدریس (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۳- شرکت در نشست معرفت افزایی و اخلاق عملی (۱۳۹۱) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۴- شرکت در کارگاه علوم انسانی و اسلام(۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۵- شرکت در نشست اخلاق و معرفت دانش افزایی اساتید با حضور آیت الله مهدوی کنی (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۶- شرکت در کارگاه معرفی ساختار یک واحد یادگیری و تدوین اهداف (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۷- شرکت در کارگاه توانمند سازی اساتید برای یاد دهی روزآمد (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۸- شرکت در کارگاه شیوه های تحلیل اطلاعات کیفی (۱۳۹۰) دانشگاه امام صادق(ع)

۴۹- تدریس کارگاه آموزشی دوره سراسری مطلع بیداری با موضوع بررسی مبانی فمنیسم و پیامدهای آن(۱۳۹۰) سازمان بسیج دانشجوئی

۵۰- بررسی مبانی فمنیسم و پیامدهای آن(۱۳۹۰) سازمان بسیج دانشجوئی

۵۱- شرکت در اجلاس مربوط به کمیته ی حقوق کودک در سوئیس(۱۳۸۹) دفتر نمایندگی یونیسف و قوه قضائیه

۵۲- شرکت در سفر مطالعاتی به کشور آفریقای جنوبی(۱۳۸۹) قوه قضائیه

۵۳- شرکت در کارگاه شیوه های مساله شناسی در نظام فقهی با تاکید بر فقه خانواده (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۴- شرکت در کارگاه سنجش و یادگیری ارزشیابی آموزشی (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۵- شرکت در کارگاه اخلاق در مدیریت (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۶-شرکت در کارگاه جایگاه فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه غرب (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۷- شرکت در کارگاه روش شناسی تدوین الگوی نظری برای حل مشکلات میان نظریه و عمل (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۸- شرکت در کارگاه آنایی با روش های نوین تدریس(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۵۹- مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۰- ویژه برنامه غدیر در خصوص غدیر شناسی(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۱- پاسخ به شبهات و محورهای تفسیر سوره فجر(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۲- فلسفه عاشورا و مراتب ذکر و تاثیر آن در آثار عاشورا(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۶۳- عفاف حجاب و نقش آموزه های قرآنی در تربیت کودکان(۱۳۸۹) معاونت پرورشی استان خوزستان

۶۴- سخنرانی با موضوع نقش مدیران و برنامه ریزان در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب(۱۳۸۹) اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

۶۵- شرکت در کارگاه تولید علم دینی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۶- شرکت در نشست نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۷- شرکت در نشست فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی با نظریه مباین فلسف در تاریخ (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۸- شرکت در کارگاه ماهیت و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی(۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۶۹- تدریس کارگاه آموزشی طرح توسعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف(۱۳۸۸) مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران

۷۰- شرکت در کارگاه دین پژوهی شیوه های احراز صدور حدیث دلالتهای آن (۱۳۸۷) دانشگاه امام صادق(ع)

۷۱- تدریس کارگاه آموزشی خانواده(۱۳۸۷) دانشگاه آزاد اسلامی

۷۲- سخنرانی در میز گرد قرآنی ( ولیال عشر )(۱۳۸۶) دانشگاه امام صادق(ع)

۷۳- عدالت اجتماعی در قیام عاشورا(۱۳۸۳) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷۴- احکام بانوان و پاسخ به شبهات(۱۳۷۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷۵- سیر تطور اشتغال زنان در ایران قبل و بعد از انقلاب؛ گروه حقوق فرهنگسرای ابن سینا

۷۶- سیره و مبانی فکری حضرت امام خمینی؛ دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۷۷- زن و پژوهش؛ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

۷۸- تحکیم مبانی خانواده از منظر قرآن و روایات؛ بسیج ادارات

۷۹- هم اندیشی برای آزادی حفظ ارزشها از نگاه قرآن و روایات؛ امور زنان سپاه پاسداران

۸۰- انتظار مهدویت در آرائ اهل سنت؛ مرکز تحقیقات واحد برادران

۸۱- کارگاه آموزشی تحقیقاتی خانوده ویژه مزدوجین؛ دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۲- سخنرانی با موضوع نقش عفاف و حجاب در تحکیم خانواده

۸۳- نقش آموزه های دینی در شکل گیری شخصیت کودکان با تاکید بر عفاف و حجاب

۸۴- سخنرانی با موضوع تاسی شهدای زن به حضرت فاطمه زهرا ( س ) و حضرت معصومه ( س )

۸۵- سخنرانی با موضوع نقش شهدای زن در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

۸۶- سخنرانی با موضوع معرفی شهدا به عنوان الگوی نسل جوان

۸۷- شرکت در کارگاه شیوه های مساله شناسی در نظام فقهی با تاکید بر فقه خانواده (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۸۸- شرکت در کارگاه سنجش و یادگیری ارزشیابی آموزشی (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۸۹- شرکت در کارگاه اخلاق در مدیریت (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۰- شرکت در کارگاه جایگاه فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه غرب (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۱- شرکت در کارگاه روش شناسی تدوین الگوی نظری برای حل مشکلات میان نظریه و عمل (۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۲- شرکت در کارگاه آنایی با روش های نوین تدریس(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)

۹۳- مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۴- ویژه برنامه غدیر در خصوص غدیر شناسی(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۵- پاسخ به شبهات و محورهای تفسیر سوره فجر(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۶- فلسفه عاشورا و مراتب ذکر و تاثیر آن در آثار عاشورا(۱۳۸۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۹۷- عفاف حجاب و نقش آموزه های قرآنی در تربیت کودکان(۱۳۸۹) معاونت پرورشی استان خوزستان

۹۸- سخنرانی با موضوع نقش مدیران و برنامه ریزان در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب(۱۳۸۹) اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان

۹۹- شرکت در کارگاه تولید علم دینی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۰- شرکت در نشست نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۱- شرکت در نشست فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی با نظریه مباین فلسف در تاریخ (۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۲- شرکت در کارگاه ماهیت و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی(۱۳۸۸) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۳- تدریس کارگاه آموزشی طرح توسعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف(۱۳۸۸) مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰۴- شرکت در کارگاه دین پژوهی شیوه های احراز صدور حدیث دلالتهای آن (۱۳۸۷) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۵- تدریس کارگاه آموزشی خانواده(۱۳۸۷) دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۶- سخنرانی در میز گرد قرآنی ( ولیال عشر )(۱۳۸۶) دانشگاه امام صادق(ع)

۱۰۷- عدالت اجتماعی در قیام عاشورا(۱۳۸۳) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۰۸- احکام بانوان و پاسخ به شبهات(۱۳۷۹) دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۰۹- سیر تطور اشتغال زنان در ایران قبل و بعد از انقلاب؛ گروه حقوق فرهنگسرای ابن سینا

۱۱۰- سیره و مبانی فکری حضرت امام خمینی؛ دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

۱۱۱- زن و پژوهش؛ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

۱۱۲- تحکیم مبانی خانواده از منظر قرآن و روایات؛ بسیج ادارات

۱۱۳- هم اندیشی برای آزادی حفظ ارزشها از نگاه قرآن و روایات؛ امور زنان سپاه پاسداران

۱۱۴- انتظار مهدویت در آرائ اهل سنت؛ مرکز تحقیقات واحد برادران

۱۱۵- کارگاه آموزشی تحقیقاتی خانوده ویژه مزدوجین؛ دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱۶- سخنرانی با موضوع نقش عفاف و حجاب در تحکیم خانواده

۱۱۷- نقش آموزه های دینی در شکل گیری شخصیت کودکان با تاکید بر عفاف و حجاب

۱۱۸- سخنرانی با موضوع تاسی شهدای زن به حضرت فاطمه زهرا ( س ) و حضرت معصومه ( س )

۱۱۹- سخنرانی با موضوع نقش شهدای زن در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

۱۲۰- سخنرانی با موضوع معرفی شهدا به عنوان الگوی نسل جوان

قلاب اسلامی و دفاع مقدس

۱۲۰- سخنرانی با موضوع معرفی شهدا به عنوان الگوی نسل جوان

ردیف

عنوان

نام همایش

سال

۱

بررسی حکمی راهکارهای فقهی تعدیل حقوق زن از منظر فقه امامیه.

اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی

۱۴۰۰

 

۲

بررسی حکمی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر روابط فرا زناشویی وسلامت روان خانواده

اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی

۱۴۰۰

 

۳

بررسی حکمی نقش و تاثیر فضای مجازی در پدیده کاهش جمعیت

اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی.

۱۴۰۰

 

۴

بررسی حکمی اصل عمل به معروف در روابط زوجین

اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی

۱۴۰۰

 

۵

جایگاه تعلیم و تربیت در شکل گیری تمدن نوین اسلامی (مکانة التربیة والتعلیم فی تأسیس الحضارة الإسلامیّة الحدیثة).

همایش بین المللی دانشگاه لبنان

۶

روش های تربیت نسل تمدن ساز در گفتمان انقلاب اسلامی

همایش ملی قرآن و روان شناسی

۱۳۹۹

۷

اشتغال زوجین و آثار و پیامدهای آن بر فرزندان.

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

۱۳۹۹

۸

تاثیر فمینیسم بر نقش مادری در خانواده

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

۱۳۹۹

۹

تاثیر اشتغال زنان بر کارکرد حمایتی خانواده (با نگاهی بر روایات).

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام.

۱۳۹۹

۱۰

مبانی حقوق اقتصادی - مالی زنان در آموزه های دینی و سیره حضرت زهرا(س)

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام.

۱۳۹۹

۱۱

بررسی نظام حقوق و دستمزد زنان و مردان و تبعیض های جنسیتی متعاقب آن در حقوق ژاپن، کره جنوبی و ایران.

دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

۱۳۹۹

۱۲

نقش سلامت معنوی در ایجاد تعادل بین نقش های اجتماعی و خانوادگی زنان

چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

۱۳۹۸

۱۳

ماهیت پول و جایگاه آن در آراء فقها و قوانین موضوعه

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری.

۱۳۹۷

۱۴

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف و انفاق با رویکردی به سیره نبوی

دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)

۱۳۹۷

۱۵

نقش و تاثیر ازدواج موقت در کنترل امیال جنسی جوانان

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی

۱۳۹۶

۱۶

نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی

اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)

۱۳۹۵

۱۷

همایش گفتمان رضوی

دومین همایش ملی علمی و پژوهشی گفتگو و مناظرات رضوی

۱۳۹۵

۱۸

اصول تحکیم بر سبک زندگی در خانواده با تکیه بر آموزه های دینی

همایش سبک زندگی دانشجویی

۱۳۹۲

۱۹

حقوق جنسی زوجه در نظام حقوقی اسلام

قم، همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

۱۳۹۲

۲۰

نسبت اخلاق و حقوق در نظام خانواده متعادل

مجموعه مقالات همایش ملی اندیشه راهبردی زن و خانواده

۱۳۹۱

۲۱

اشتغال زنان وتوسعه اقتصادی و مالکی ناشی از آن در حقوق اقتصادی

کتاب مجموعه مقالات حقوق اقتصادی

۱۳۹۱

۲۲

الگوها و شاخص­های زندگی متعالی در جهان معاصر با تکیه بر قرآن کریم

سخنرانی­ها و مقالات همایش بین المللی بانوان برگزیده ادیان آسمانی

۱۳۹۱

۲۳

بررسی نقش عفاف در استحکام روابط اجتماعی با توجه به سیره امام رضا

مجموعه مقالات علمی عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر آموزه های قرآنی

۱۳۹۱

۲۴

رابطه عفاف و تربیت دینی و تاثیر آن در امنیت اخلاقی

مجموعه مقالات علمی عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر آموزه های قرآنی

۱۳۹۱

۲۵

شناسایی الگوهای رفتار امام رضا (ع) با تکیه بر سیره عملی

مجموعه مقالات علمی عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر آموزه های قرآنی

۱۳۹۱

۲۶

راهکارهای تجسم عینی قرآن در سبک زندگی با تاکید بر

تعاملات خانوادگی

مجموعه مقالات علمی عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر آموزه های قرآنی

۱۳۹۱

۲۷

مبانی و گستره اشتغال زن در قرآن کریم

مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم

۱۳۹۱

۲۸

تقابل فمنیسم و کارکردهای خانواده

سومین نشست اندیشه های راهبردی

۱۳۹۱

۲۹

بررسی فقهی حقوقی جرم ازدواج با کودک

سومین نشست اندیشه های راهبردی

۱۳۹۱

۳۰

حق آموزش در نظام حقوقی ایران

سومین نشست اندیشه های راهبردی

۱۳۹۱

۳۱

مصادیق عسر و حرج در نظام حقوقی ایران

سومین نشست اندیشه های راهبردی

۱۳۹۱

۳۲

نقش عرف در تفسیر حقوق مالی زوجین

سومین نشست اندیشه های راهبردی

۱۳۹۱

۳۳

آسیب شناسی و تحلیل حقوقی مطالبه مهریه

سومین نشست اندیشه های راهبردی

۱۳۹۱

۳۴

عدالت اجتماعی شاخص­ها توسعه در جامعه آرمانی

دومین نشست اندیشه های راهبردی عدالت

۱۳۹۰

۳۵

مشارکت سیاسی زنان در موج بیداری اسلامی حق یا تکلیف

همایش اجلاس بین المللی بیداری اسلامی

۱۳۹۰

۳۶

زن، خانواده، تمدن اسلامی (نقش محوری رسانه­ها)

دومین همایش بین­المللی زنان مسلمان اندیشمند

۱۳۸۹

۳۷

رابطه تقابلی اسراف و تبذیر و اعتدال رفتاری در تحقق اصلاح الگوی مصرف

بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن

۱۳۸۹

۳۸

رسانه و نهادینه سازی عفاف و حجاب

دومین همایش بین المللی زنان اندیشمند

۱۳۸۹

۳۹

رابطه تقابلی اسراف، تبذیر واعتدال رفتاری در تحقق اصلاح الگوی مصرف

۲۶ امین دوره همایش بین المللی قرآن کریم

۱۳۸۸

۴۰

اصل اعتدال و الگوی صحیح مصرف

۲۶ امین دوره همایش بین المللی قرآن کریم

۱۳۸۸

۴۱

معنا شناسی و نقد و بررسی مبانی تساوی و تبعیض د رماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مجموعه مقالات برگزیده دومین همایش جهانی زنان

۱۳۸۸

۴۲

نقد و بررسی حقوقی مساله اشتغال زنان در کنوانسیون

همایش بین المللی ره آورد جهان اسلام در مسائل زنان

۱۳۸۸

۴۳

حقوق زنان از منظر اندیشه اسلامی و حقوق داخلی

همایش حقوق زنان

۱۳۸۸

۴۴

اجلاس بین المللی ۵۳ کمیسیون مقام زنان در نیویورک سازمان ملل

توانمند سازی زنان در ایران

۱۳۸۷

۴۵

مهدویت انتظار و آینده تاریخ در اندیشه شهید مطهری و اندیشمندان اهل سنت

مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری عاشورا پژوهشی، انقلاب و انتظار

۱۳۸۶

۴۶

نهادینه­سازی عفاف و حجاب و نقش رسانه­ها

اولین همایش بین­المللی زنان مسلمان اندیشمند

۱۳۸۶

۴۷

سیاست­های کلان اسلام در حوزه اخلاق و معنویت خانواده

دومین همایش بین المللی زنان مسلمان اندیشمند

۱۳۸۶

۴۸

قلمرو جایگاه حقوق جنسی زوجه در نظام حققوی اسلام

مقالات همایش های بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

۴۹

اصول تحکیم روابط زوجین و راهکارهای سبک زندگی در اموزه های دینی

مجموعه مقالات سبک زندگی، الگوی اسلامی ایرانی

۵۰

راهکارهای تحقق سلامت معنوی در سبک زندگی فاطمی

مجموعه مقالات برگزیده کنگره ی بین المللی فاطمی

۵۱

نقش وقف و امور خیریه و داوطلبگی برفرآیندهای اجتماعی

مجموعه مقالات اولین همایش ملی خیر ماندگار

ردیف نوع (ارزیابی/ نظارت) عنوان سفارش دهنده یا بهره بردار سال اجرا
۱ داوری مقالات علمی و پژوهشی بررسی رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه دوفصلنامه ­علمی-ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام ۱۳۹۷
۲ داوری مقالات علمی و پژوهشی بررسی فقهی افشای هویت اهدا کننده گامت به زوجین نابارور

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۷
۳ داوری مقالات علمی و پژوهشی ارائه چارچوبی نظری برای طرح کرامت در مدرسه

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۷
۴ داوری مقالات علمی و پژوهشی چالش­های حقوقی تابعیت اطفال زنان ایرانی دارای همسر خارجی

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۷
۵ داوری مقالات علمی و پژوهشی نقش زنان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

۱۳۹۷
۶ داوری مقالات علمی و پژوهشی اثربخشی روابط انسانی در فرآیند آموزشی با توجه به مبانی قرآن کریم

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۶
۷ داوری مقالات علمی و پژوهشی امنیت خانواده در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۶
۸ داوری مقالات علمی و پژوهشی هویت قرابتی طفل حاصل از اهدای جنین در فقه فریقین و قانون اهدای جنین

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۶
۹ داوری مقالات علمی و پژوهشی جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تاثیر آن بر تحکیم خانواده

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۶
۱۰ داوری مقالات علمی و پژوهشی حکم حرمت آبزیان بی پولک (ماهیان بی فلس) مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ۱۳۹۶
۱۱ داوری مقالات علمی و پژوهشی مقارنه ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بااختصاص حق طلاق به مردان و حق حضانت والدین مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ۱۳۹۶
۱۲ داوری مقالات علمی و پژوهشی توکل در آموزه های اسلامی و پیامد های تربیتی آن

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۶
۱۳ داوری مقالات علمی و پژوهشی طراحی الگوی استفاده از زمان فراغت براساس آموزه های وحیانی

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۵
۱۴ داوری مقالات علمی و پژوهشی مبانی و مولفه های فقهی حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۵
۱۵ داوری مقالات علمی و پژوهشی مصادیق نوظهور سحر و شعبده در فرهنگ کنونی با تاکید بر حکم فقهی آنها

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۵
۱۶ داوری مقالات علمی و پژوهشی بررسی ناکارآمدی مدیریت زنان در روایت نبوی «لن یفلح»

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی زنان

۱۳۹۵
۱۷ داوری مقالات علمی و پژوهشی بررسی تطبیقی حقوق کودک در سیره رضوی و کنوانسیون حقوق کودک ۲ ۱۳۹۵
۱۸ داوری مقالات علمی و پژوهشی حق برهم زدن معاملع توسط ورثه

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۴
۱۹ داوری مقالات علمی و پژوهشی امتناع از داشتنفرزند ، از شرط ضمن عقد تا وضعیت بدون شرط

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۴
۲۰ داوری مقالات علمی و پژوهشی شیوه توافق اراده ها در نکاح معاطاتی

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۴
۲۱ داوری مقالات علمی و پژوهشی تبیین مفقود علیه در عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه اهل سنت

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۴
۲۲ داوری مقالات علمی و پژوهشی بررسی نام خانوادگی فرزند طبیعی در حقوق ایران

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۴
۲۳ داوری مقالات علمی و پژوهشی بررسی مبنای حقوق زن از منظر اسلام و غرب ( نگرشی از فمنیسم تا کرامت انسان )

دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده

۱۳۹۴
۲۴ داوری مقالات علمی و پژوهشی نقش مشارکت دانش آموزان در ترویج سبک زندگی

هم اندیشی تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه

۱۳۹۴
۲۵ داوری مقالات علمی و پژوهشی عوامل فقر معنوی در دانش آموزان و اقتضائات ترویج سبک زندگی اسلامی در دانشگاه فرهنگیان هم اندیشی تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه ۱۳۹۴
۲۶ داوری مقالات علمی و پژوهشی توانمند سازی دانش آموزان در سبک زندگی اسلامی هم اندیشی تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه ۱۳۹۴
۲۷ داوری مقالات علمی و پژوهشی حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا (ع)

فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی

۱۳۹۴
۲۸ داوری مقالات علمی و پژوهشی بایسته های فقهی و التزامات اخلاقی و نقش آن در توسعه فرهنگی

کمیته علمی برنامه روز خانواده

۱۳۹۴
۲۹ داوری مقالات علمی و پژوهشی تنظیم جمعیت در فقه شیعه و اثر آن بر پیشرفت فرهنگی

دانشگاه امام صادق (ع)

۱۳۹۴
۳۰ داوری مقالات علمی و پژوهشی نقش و تاثیر استیفای حقوق جنسی زوجین در توسعه فرهنگی کمیته علمی برنامه روز خانواده ۱۳۹۴
۳۱ داوری مقالات علمی و پژوهشی فقه و توسعه و تاثیر آن در سیاستهای کلان فرهنگی خانواده کمیته علمی برنامه روز خانواده
۳۲ داوری مقالات علمی و پژوهشی رابطه ی تعاملی فقه و پیشرفت فرهنگی در اجرای سیاست های کلان اقتصادی خانواده
۳۳ داوری مقالات علمی و پژوهشی بازتاب توسعه فرهنگی در تثبیت یا اضحلال حریم خصوصی خانواده
۳۴ داوری مقالات علمی و پژوهشی حدود فقهی لزوم اطاعت زوجه از زوج در تمکین خاص دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه و حقوق خانواده ۱۳۹۳
۳۵ داوری مقالات علمی و پژوهشی الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

فصلنامه علمی-پژوهشی  فرهنگ رضوی

۱۳۹۳
۳۶ داوری مقالات علمی و پژوهشی راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه

همایش منطقه ای فرشته های نجات

۱۳۹۳
۳۷ داوری مقالات علمی و پژوهشی عوامل زمینه شکل گیری عفاف و حجاب و موانع در جامعه کنونی

همایش منطقه ای فرشته های نجات

۱۳۹۳
۳۸ داوری مقالات علمی و پژوهشی عفاف و حجاب و قش آن در ارزش زن و سلامت روان همایش منطقه ای فرشته های نجات ۱۳۹۳
۳۹ داوری مقالات علمی و پژوهشی آموزش سند پکن و نقد آن بر اساس الگوی اسلامی پیشرفت فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع)
۴۰ داوری مقالات علمی و پژوهشی مولفه های تربیت در فقه و حقوق خانواده و جایگاه آن در پیشرفت فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع)
۴۱ داوری مقالات علمی و پژوهشی نقش عدالت ترمیمی در پیشرفت فرهنگی خانواده. دانشگاه امام صادق (ع)
۴۲ داوری مقالات علمی و پژوهشی پیشرفت فرهنگی و اسیب شناسی اشتغال زنان. دانشگاه امام صادق (ع)
۴۳ داوری مقالات علمی و پژوهشی پیشرفت فرهنگی و راهبردی فقه تربیت در حوزه خانواده. دانشگاه امام صادق (ع)