خدیجه ابوالمعالی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۷روانشناسی تربیتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
قراردادینیمه وقت۲۹

سوابق اجرایی

 مدیر گروه رشته روانشناسی اصلاح و تربیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مدیر گروه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران از سال ۱۳۸۷ تاکنون