مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی- ملیکا محبوبیپژوهش های حقوقی1399
۲نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی- عطیه رنگچیپژوهشنامه حقوق اسلامی1399
۳متولی بار اثبات موانع تحقق مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسیپژوهشنامه حقوق اسلامی1397
۴نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی کلیمانیپژوهشنامه حقوق اسلامی(علمی- پژوهشی)1399
۵نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیپژوهشنامه زنان1396
۶نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیپژوهشنامه زنان (علمی- پژوهشی)1396
۷بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانهعاطفه عباسیتعالی حقوق1399
۸تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشانعاطفه عباسی کلیمانیدر فصلنامه حقوق کودک1398
۹متولی بار اثبات موانع تحقق مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیدو فصلنامه پژوهش نامه حقوق اسلامی (علمی- پژوهشی)1397
۱۰تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشان1398عاطفه عباسیفصلنامه حقوق کودک1398
۱۱چالش های حقوقی تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسیفصلنامه حقوق کودک1398
۱۲سازوکارهای معاضدت حقوقی در دادرسی کودکانعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت1398
۱۳جلوه های قضازدایی از جرایم خانوادگی در قوانین موضوعهعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت1399
۱۴جلوه های قضازدایی از جرایم خانوادگی در قوانین موضوعهعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت1399
۱۵سازوکارهای معاضدت حقوقی در دادرسی کودکانعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت1398
۱۶جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگیعاطفه عباسی- رکسانا بوعذارفصلنامه دانش حقوق عمومی1399
۱۷جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگیعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه دانش حقوق عمومی (علمی- پژوهشی)1400
۱۸تحولات سیاستگذاری جمعیت در ایران بعد از انقلابرضا حاجی باباعلی-نادر هوشمندیار- عاطفه عباسی -ابوالقاسم طاهریفصلنامه دفاع مقدس1399-12-14
۱۹حدود اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو با تاکید بر نقد رای صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدعاطفه عباسیفصلنامه رأی1397
۲۰حدود اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو با تاکید بر نقد رای صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه رأی ( مطالعات آرای قضایی)1397
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.