مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحولات سیاستگذاری جمعیت در ایران بعد از انقلابرضا حاجی باباعلی-نادر هوشمندیار- عاطفه عباسی -ابوالقاسم طاهریفصلنامه دفاع مقدس1399-12-14
۲اجرای کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیمجله فقه و حقوق خانواده1389
۳گستره حریم خصوصی بیمار در فضای مجازیعاطفه عباسیمجله حقوق پزشکی1399
۴بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانهعاطفه عباسیتعالی حقوق1399
۵تزاحم اجرای مجازات حدی و قصاص علیه کودکان و نوجوانان با حق حیات ایشان1398عاطفه عباسیفصلنامه حقوق کودک1398
۶ضوابط اثبات امر کیفریعاطفه عباسیمجله حقوقی دانشگاه اصفهان1398
۷مقاله «تروریسم رایانه ایعاطفه عباسیفصلنامه نیروی انتظامی1385
۸چالش های حقوقی تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسیفصلنامه حقوق کودک1398
۹تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۱۰متولی بار اثبات موانع تحقق مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسیپژوهشنامه حقوق اسلامی1397
۱۱سقط جنین ناشی از تجاوز به عنفعاطفه عباسیمجله فقه و حقوق خانواده1397
۱۲نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیپژوهشنامه زنان1396
۱۳تحلیل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۱۴حدود اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو با تاکید بر نقد رای صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدعاطفه عباسیفصلنامه رأی1397
۱۵پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسیعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه رهیافت پیشگیری1398
۱۶تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۱۷جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگیعاطفه عباسی کلیمانیفقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1398
۱۸مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله تخصصی قانون طاها1398
۱۹چالش های حقوقی تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوق کودک1398
۲۰ضوابط اثبات امر کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوقی دانشگاه اصفهان1398
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.