مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱اجرای کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسیمجله فقه و حقوق خانواده1389
۲اجرای کنوانسیون حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1389
۳امکان سنجی جایگزینی ضمان عاقله با نهاد بیمه در فقه اسلامیعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه مقارن (علمی- پژوهشی)1400
۴امکان سنجی جایگزینی ضمان عاقله با نهاد بیمه در فقه اسلامیعاطفه عباسی- ...فقه مقارن1400
۵بار اثبات اختلالات روانی در فرایند دادرسی کیفریعاطفه عباسی- عباس منصورآبادیمجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران1392
۶بار اثبات اختلالات روانی در فرایند دادرسی کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی- پژوهشی)1392
۷بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانهعاطفه عباسیتعالی حقوق1399
۸بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانهعاطفه عباسی کلیمانینشریه تعالی حقوق (علمی- پژوهشی)1398
۹بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی- ملیکا محبوبیپژوهش های حقوقی1399
۱۰بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان در نظام حقوقی ایرانعاطفه عباسی کلیمانیمجله پزوهش های حقوقی(علمی- پژوهشی)1399
۱۱بررسی انطباق نظام کیفری خانواده در ایران با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبریعاطفه عباسی کلیمانیمجله سیاستگذاری عمومی (علمی- پژوهشی)1400
۱۲پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسیعاطفه عباسی کلیمانیفصلنامه رهیافت پیشگیری1398
۱۳پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسیعاطفه عباسی- عطیه رنگچیفصلنامه رهیافت پیشگیری1398
۱۴تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی کلیمانیمجله فقه و حقوق خانواده (علمی- ترویجی)1389
۱۵تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیعاطفه عباسی- فاطمه بداغیمجله فقه و حقوق خانواده1389
۱۶تحلیل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانعاطفه عباسی کلیمانیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۱۷تحلیل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانانعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۱۸تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۱۹تحلیل لایحه آیین دادرسی کیفریعاطفه عباسی کلیمانیمجله اطلاع رسانی حقوقی ریاست جمهوری1388
۲۰تحولات سیاستگذاری جمعیت در ایران بعد از انقلابرضا حاجی باباعلی-نادر هوشمندیار- عاطفه عباسی -ابوالقاسم طاهریفصلنامه دفاع مقدس1399-12-14
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.