اکرم جودی نعمتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۷۷زبان و ادبیات فارسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی آزمایشیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

 ۱- مدیریت آموزش دانشگاه امام صادق- پردیس خواهران از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

۲- جانشین سردبیر  فصلنامه فقه و حقوق خانواده(ندای صادق)- ۱۳۸۶

۳- دبیر تخصصی دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده(ندای صادق)- ۱۳۹۳-۱۳۹۵

۴- مدیر اجرایی ندای صادق- ۱۳۸۲

۵- ویراستار ندای صادق و انتشارات دانشگاه ۱۳۷۷- ۱۳۹۷

 

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

تاریخ

پژوهش نمونه: «زن در آیینه شعر نظامی»

دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

۱۳۸۱

استاد راهنما و همکار پژوهشی منتخب

حوزه علمیه حصرت زینب(س)

۱۳۸۳

مقاله برگزیده: «امام صادق(ع) و نخستین تفسیر عرفانی قرآن»

دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

۱۳۸۴

ویراستار و مولف منتخب مطبوعاتی

دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

۱۳۸۴

پژوهشگر برتر در رتبه استادیاری

دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

۱۳۸۵

پژوهش برتر: «وضع پوشش و جایگاه زنان در ایران باستان»

دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

۱۳۸۹

استاد راهنمای پایان‌نامه برگزیده کشوری (نقد هویت دینی جنگ‌های صلیبی)- جشنواره علامه حلی

مدیریت منطقه یک حوزه‌های علمیه

۱۳۹۰

عنوان درس

محل تدریس

مقطع

روش تحقیق و مرجع‌شناسی

دانشگاه تربیت معلم - علامه طباطبایی- امام صادق(ع)- حوزه علمیه

کارشناسی

مبانی عرفان و تصوف

علامه طباطبایی

کارشناسی

ادبیات معاصر

علامه طباطبایی

کارشناسی

تاریخ ادبیات

علامه طباطبایی

کارشناسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان

الزهرا

کارشناسی

تاریخ بیهقی

علامه طباطبایی

کارشناسی

بوستان

علامه طباطبایی

کارشناسی

گلستان

علامه طباطبایی

کارشناسی

قابوس‌نامه و سیاست‌نامه

علامه طباطبایی – الزهرا

کارشناسی

رودکی و کسایی

علامه طباطبایی

کارشناسی

نگارش

علامه طباطبایی

کارشناسی

زبان فارسی

امام صادق(ع)

کارشناسی

ادبیات فارسی

امام صادق(ع)

کارشناسی

روش تحقیق و آشنایی با فرهنگها

امام صادق(ع)

کارشناسی

جامعه‌شناسی ادبیات

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

زن در ادبیات

تربیت مدرس – علامه طباطبایی – علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

زن در فرهنگ و هنر و ادبیات

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

زن در تاریخ و هنر

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

زن در ادیان و مکاتب

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

زن در اسلام

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

زن در قرآن

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

خانواده در اسلام

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

حقوق سیاسی-اجتماعی زن در اسلام

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

تحول حقوق زن در اسلام

علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

 

 

عنوان دوره یا کارگاه

برگزار کننده

تاریخ برگزاری

 

تدریس در دوره دانش‌افزایی برای استادان پردیس خواهران با عنوان   «طرح تدوین پروژه‌ تحقیقاتی و پایان‌نامه دکتری »

معاونت آموزشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

فروردین تا خرداد ۱۳۸۴

 

تدریس در کارگاه «روش تحقیق» برای استادان و فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه خواهران

 

مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س)

تابستان ۱۳۸۴

تدریس در کارگاه «سبک‌ نگارش در مقاله های پژوهشی» برای دوره تربیت استاد راهنما

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

فروردین ۱۳۹۰

تدریس در کارگاه «نثر علمی دانشگاهی و مهارتهای نویسندگی در آن» برای استادان پردیس خواهران

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران آذر ۱۳۹۶

تدریس در کارگاه « آموزش ویراستاری» برای کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران خرداد تا شهریور ۱۳۹۷

سوابق پژوهشی

 

عنوان دوره یا کارگاه

برگزار کننده

تاریخ برگزاری

 

تدریس در دوره دانش‌افزایی برای استادان پردیس خواهران با عنوان   «طرح تدوین پروژه‌ تحقیقاتی و پایان‌نامه دکتری »

معاونت آموزشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

فروردین تا خرداد ۱۳۸۴

 

تدریس در کارگاه «روش تحقیق» برای استادان و فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه خواهران

 

مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س)

تابستان ۱۳۸۴

تدریس در کارگاه «سبک‌ نگارش در مقاله های پژوهشی» برای دوره تربیت استاد راهنما

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران

فروردین ۱۳۹۰

تدریس در کارگاه «نثر علمی دانشگاهی و مهارتهای نویسندگی در آن» برای استادان پردیس خواهران

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران آذر ۱۳۹۶

تدریس در کارگاه « آموزش ویراستاری» برای کارمندان، دانشجویان و دانش آموختگان

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران خرداد تا شهریور ۱۳۹۷