نیکو دیالمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۶الهیات ومعارف اسلامی ( گرایش تربیت اسلامی )جامعةالإمام الأوزاعی ( بیروت )

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه امام صادق علیه السلامدانشیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

-مدیر مسوول فصلنامه علمی " علوم تربیتی از دیدگاه اسلام "  دانشگاه امام صادق علیه السلام

-عضو کمیته گزنیش استاد و دانشجو دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال ۱۳۸۹

-عضو کمیته تصویب پایان نامه های ارشد و دکترا رشته مدیریت آموزشی از سال ۱۳۸۹

-عضو کارگروه تفسیر بخش معارف اسلامی دانشگاه ازسال ۱۳۹۶

-عضو کمیته برگزاری کرسی های نظریه پردازی و ترویجی دانشگاه از سال ۱۳۹۷

- عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی وحوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان / آیان ۱۳۹۴

- عضو کمیته علمی همایش ملی فقه و تربیت / دی ماه ۱۳۹۷ دانشگاه امام صادق (ع) 

-کارشناس پژوهشی وعضو کمیته رسالات گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی از سال ۱۳۹۰

-دبیر علمی یازدهمین چشنواره پژوهش برتر ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸

- داور پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا با موضوع اهل بیت ،ویژه دانشجویان خارجی ، مجمع جهانی اهل البیت از سال ۱۳۸۶-

-عضوارشد روابط بین الملل بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج واوقاف (حوزه خاورمیانه عربی ) از سال ۱۳۷۷

- مشاور تخصصی حوزه معارف اسلامی در  دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام از سال۱۳۹۲

-موسس ورئیس هیات مدیر ه "موسسه فرهنگی احیاء ثقلین "  با مجوز رسمی وزارت فرهنک وارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۳ /   www.ehy-e-saghalain.ir

-مدیر مرکز نشر آثار واندیشه های شهید دکتر دیالمه از سال ۱۳۸۴

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد:

۱- شناسایی مولفه های تربیت زیبایی شناختی در برنامه های درسی بر مبنای آموزه های اسلامی ،دانشگاه امام صادق،  سیده الهام آقایی، ۱۳۹۲

۲- واکاوی اصول حاکم بر گفتگوی تربیتی بر اساس تحلیل گفتگوی قرآنی در مقایسه با دیالکتیک افلاطونی ، زهرا صالحی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۹۲

۳-مولفه های رهبری اثر بخش مبنی بر دیدگاه امام خمینی ، زهرا عباس زاده ، دانشگاه امام صادق ،۱۳۸۸

۴- ملاحظات جنسیتی در برنامه های آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنی ،معصومه جیریایی ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۹۰

۵- عدالت سازمانی در محیطهای  آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، زهرا قجاوند ، دانشگاه امام صادق ،۱۳۸۹

۶-ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظامهای آموزش عالی از منظر اسلام ، سمیه سلمانی ، دانشگاه امام صادق،۱۳۸۹

۷- ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید بر سیره نبوی ، حمیده محمدی ، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹

۸- ارئه مولفه های شاخص عملکردی پیامد در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران ، مرضیه تاج الدین ، ۱۳۸۸

سوابق پژوهشی

طرح های پژوهشی و برکزاری کارگاه ها:

- طرح پژوهشی  تعمیق وغنی سازی علوم انسانی اسلامی از سال ۱۳۹۰

- تدوین پژوهشنامه علم دینی ( نسخه الکترونیکی) ۱۳۹۲

-طرح پژوهشی " تاثیر جهان بینی توحیدی در دانش مدیریت " -۱۳۹۱-۱۳۹۲

- همکار اصلی در طرح پژوهشی " ویژگیهای استاد اثربخش درآموزش عالی با تاکید برابعاد چهارگانه تربیت اسلامی / ۱۳۹۹

- تدوین سرفصل دروس علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۰

- برگزاری کار گاه مهدویت در سطح دانشجویان ۱۳۸۹

- برگزاری کارگاه   "اندیشه تربیتی امام صادق "۱۳۹۰

- برگزاری کارگاه " آنچه شیعه باید بداند" ویژه دانشجویان ۱۳۹۲

- برگزاری نشست علمی  " تربیت دینی ماهیت وویژگی ها" ویژه اعضا هیات علمی ۱۳۸۸

- برگزاری نشست علمی " مولفه های شایستگی اساتید برتردراسلام " ویژه اعضا هیات علمی ۱۳۹۰

- مدیریت وبرگزاری نشست  "علوم انسانی اسلامی با رویکرد مختار " با همکاری اعضا هیات علمی ۱۳۹۱

- برگزاری کارگاه آموزش روش تفسیر موضوعی قران کریم ویژه اساتید،     ۱۳۷۸

- برگزاری کارگاه تفسیر قران کریم ویژه کارکنان دانشگاه ،    ۱۳۹۱

- برگزاری کارگاه " آشنایی با اندیشه ها واهداف وهابیت " ویژه دانشجویان  طرح هجرت ،  ۱۳۹۳

- برگزاری کارگاه " سیره تبلیغی اهل بیت علهیم السلام "  ویژه دانشجویان طرح جهادی ،   ۱۳۹۳

- برگزاری نشست تخصصی « نقش تعلیم وتربیت اسلامی در صیانت فرهنگی » ویژه اساتید ، آذر ماه  ۱۳۹۳

-برگزاری نشست تخصصی تفسیر " هندسه معرفتی سوره بقره با تاکید بر ۱۰ آیه اولیه سوره بقره " ویژه اساتید بهمن  ۱۳۹۳

-برگزاری نشست اخلاق عملی با محوریت " سخن چینی وپیامدهای آن " ویژه اساتید مهرماه  ۱۳۹۳

-کارگاه تفسیر قرآن به زبان عربی ویژه دانشجویان / شهریور ۹۴

- کارگاه بررسی سیره تبلیغی امام سجاد علیه السلام /آبان ۹۴

 - طراحی محتوا ی کارگاه  " روش کاربرد مفاهیم علوم اسالمی در علوم انسانی موثر در توسعه شرکت های دانش بنیان "  آبان ۹۴ 

- کارگاه آشنایی با دانش های حدیث ، ویژه اساتید ، اسفند ۹۶

- کارگاه مدیریت تعارض وتکنیک های بازدارنده از تعارضات غیر اثربخش با تاکید بر آموزه های اسلامی/ دیالمه ، اردیبهشت ۱۳۹۸

-کارگاه آموزشی تربیت مربی شیعه شناسی / دیالمه / دانشگاه امام صادق علیه السلام / شهریور ۹۸

-طراحی و تدریس دوره نیم نگاهی به منطق رفتاری ائمه علیهم السلام . ویژه دانش آموختگان دانشگاه امام صادق علیه السلام .آبان ۱۳۹۸

-برگزاری کارگاه مدارس وجدان پرور ونقش آن در مسئولیت پذیری دانش آموزان با تاکیدبر رساله حقوقیه امام سجاد علیه السلام / دیالمه گودرزی ، اردیبهشت ۱۳۹۹

- طراحی و تدریس دوره منطق رفتاری ائمه علیهم السلام . ویژه اساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام . ۱۳۹۹

 

-دبیر علمی یازدهمین چشنواره پژوهش برتر ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸

- عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی وحوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان / آیان ۱۳۹۴

- عضو کمیته علمی همایش ملی فقه و تربیت / دانشگاه امام صادق (ع) ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷

-عضوکمیته علمی همایش قرآن و روانشناسی / دانشگاه تهران ۱۳۹۹

۱- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی -پژوهشی " مطالعات قرآن وحدیث " دانشگاه امام صادق علیه السلام ( واحد برادران ) 

۲- عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی " علوم تربیتی از دیدگاه اسلام " دانشگاه امام صادق علیه السلام ( پردیس خواهران )